Veiligheidscoördinator

oktober 11, 2017

Met ingang van schooljaar 2017/2018 is Marjolein Heuven veiligheidscoördinator voor onze school. Marjolein stuurt de werkgroep (van leerkrachten) aan die samen het beleid maken over hoe een veilige school eruit ziet en zij begeleidt (groepjes) leerlingen om pestgedrag aan te pakken en te voorkomen. Ook traint zij de mediatoren in groep 7/8 en begeleidt zij hen indien nodig bij conflictbegeleiding.
Eén van de eerste acties van de werkgroep is dat er een mediatiehoek is gekomen in de aula. Op deze plek kunnen de kinderen rustig zitten om een ruzie uit te praten volgens een protocol. De mediatoren doen hiervan verslag en leveren dit in bij de leerkracht en Marjolein.

Wilt u iets weten over pesten of de begeleiding van kinderen op dit gebied? Vraag het gerust aan Marjolein.