Informatie

De Apollo 11 is een kleinschalige school en dat willen we ook blijven. We zijn in de afgelopen jaren gegroeid en groeien door naar maximaal 12/13 groepen. We hebben een prachtig nieuw gebouw dat dit jaar is uitgebreid met 4 nieuwe lokalen. Momenteel is ons bestuur in gesprek met de gemeente voor de laatste twee lokalen.

Er is veel interesse in onze school. Op dit moment hebben we een aantal grote groepen. We krijgen regelmatig nog vragen over plaats voor zij-instromers. Voor schooljaar 2017/2018 zijn alle groepen vol. Voor schooljaar 2018/2019 is er nog zeer beperkt plaats.

Aanmelden kleuters:
Er is een wachtlijst voor kinderen geboren in 2013 en 2014 en 2015.
Voor kinderen die geboren zijn in 2016 hebben we nog 2 plaatsen:
1 plaats tussen 1 januari – 31 juni 2016 en
1 plaats voor kinderen die geboren zijn tussen 1 juli en 31 december 2016.
Van kinderen geboren in 2017 hebben wij inmiddels 15 aanmeldingen.

In 2017-2018 Zijn er nog plekken in de volgende groepen:

Leerjaar 0 vol (geb: 2014)

Leerjaar 1 vol (geb: 2013)

Leerjaar 2 vol

Leerjaar 3 vol

Leerjaar 4 vol

Leerjaar 5 vol

Leerjaar 6 vol

Leerjaar 7 vol

Leerjaar 8 vol

Aanmeldingen nieuwe leerlingen:

Geboortejaar 2013 vol

Geboortejaar 2014 vol

Geboortejaar 2015 nog 1 plaats (zie boven)

Geboortejaar 2016 nog 17 plaatsen (zie boven)

Voor meer informatie over de aanname procedure (ook voor zij-instromers) verwijs ik u naar ons aannamebeleid op de website.

Voor meer informatie over de school en het onderwijs verwijs ik graag naar de schoolgids van dit schooljaar.

Dit schooljaar is er 6 keer per jaar een rondleiding voor nieuwe geïnteresseerde ouders. U bent van harte welkom!