Informatie

De Apollo 11 is een kleinschalige school en dat willen we ook blijven. We zijn in de afgelopen jaren gegroeid en groeien door naar maximaal 13 groepen. We hebben een prachtig nieuw gebouw dat in 2017 is uitgebreid met 4 nieuwe lokalen. In 2019 worden de laatste lokalen aangebouwd.

Er is veel interesse in onze school. Op dit moment hebben we een aantal grote groepen. We krijgen regelmatig nog vragen over plaats voor zij-instromers. De school heeft voor schooljaar 2020/2021 beperkt plaats in leerjaar 6 en leerjaar 7 en leerjaar 8. Bij eventuele interesse gaan wij eerst in gesprek over onze mogelijkheden. Zij-instroom in een hogere groep geeft geen mogelijkheid tot instroom van broertjes of zusjes in een lagere groep die vol is. In de groepen 1 t/m 5 is geen plaats meer.

Door de grote hoeveelheid leerlingen die extra zorg nodig hebben in alle groepen is er op dit moment geen mogelijkheid voor het aannemen van zij-instromers met zorgbehoeften die buiten de basisondersteuning valt. 

Passend onderwijs
Bij de aanmelding van een kind met specifieke behoeften wordt in een gesprek met de ouders de mogelijkheden van toelating besproken en wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Er kunnen dan bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directeur over de toelating. Aangezien er allerlei factoren meespelen, zal de school voor ieder verzoek tot plaatsing een afweging maken.

Uitgangspunten zijn:

  • Het belang van het kind ;
  • Onze mogelijkheden om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen;
  • De zorgbehoefte en groepsgrootte (van 26 leerlingen) van de groep waarin het kind komt.

De aanname vindt plaats op basis van een overleg met de IB en bij bijzondere omstandigheden het team. De directeur besluit tot toelating. Bij afwijzing geeft de directeur uitleg waarom we van mening zijn dat het kind niet geplaatst kan worden. 

Aanmelden kleuters:
Er is meer belangstelling voor de school dan het aantal kinderen dat wij kunnen plaatsen. Dit geldt voor de plaatsing van kinderen geboren in 2017, 2018 en 2019.

Voor kinderen geboren in 2020 hebben we nog de volgende plaatsen:
Geboren van 1 januari – 31 maart 2020: 10 belangstellenden (wachtlijst).
Geboren van 1 april – 30 juni 2020: plek.
Geboren van 1 juli – 30 september 2020: plek.
Geboren van 1 oktober – 31 december 2020: plek.

In schooljaar 2020-2021 Zijn er nog plekken in de volgende groepen:

Leerjaar 0 vol (geb: 2017)

Leerjaar 1 vol (geb: 2016)

Leerjaar 2 vol

Leerjaar 3 vol

Leerjaar 4 vol

Leerjaar 5; vol

Leerjaar 6; 4 plekken

Leerjaar 7; 4 plekken

Leerjaar 8; in overleg

Aanmeldingen nieuwe leerlingen:

Geboortejaar 2017 vol; 55 belangstellenden; wachtlijst

Geboortejaar 2018 vol; 66 belangstellenden; wachtlijst

Geboortejaar 2019 vol; 47 belangstellenden; wachtlijst

Geboortejaar 2020; nog voldoende plaatsen.

Voor meer informatie over de aanname procedure (ook voor zij-instromers) verwijs ik u naar ons aannamebeleid op de website.

Voor meer informatie over de school en het onderwijs verwijs ik graag naar de schoolgids van dit schooljaar.

Dit schooljaar is er 6 keer per jaar een rondleiding voor nieuwe geïnteresseerde ouders. U bent van harte welkom!