Informatie

De Apollo 11 is een kleinschalige school en dat willen we ook blijven. We zijn in de afgelopen jaren gegroeid en groeien door naar maximaal 12/13 groepen. We hebben een prachtig nieuw gebouw dat dit jaar is uitgebreid met 4 nieuwe lokalen. Momenteel is ons bestuur in gesprek met de gemeente voor de laatste lokalen.

Er is veel interesse in onze school. Op dit moment hebben we een aantal grote groepen. We krijgen regelmatig nog vragen over plaats voor zij-instromers. Voor schooljaar 2018/2019 nemen wij op dit moment geen leerlingen meer aan.

Aanmelden kleuters:
Er is een wachtlijst voor kinderen geboren in 2015 en 2016.
Voor kinderen die geboren zijn in 2017 hebben we nog de volgende plaatsen:
Wachtlijst tussen 1 januari – 31 juni 2017 en
3 plekken voor kinderen die geboren zijn tussen 1 juli en 31 december 2017.

In 2018-2019 Zijn er nog plekken in de volgende groepen:

Leerjaar 0 vol (geb: 2015)

Leerjaar 1 vol (geb: 2014)

Leerjaar 2 vol

Leerjaar 3 vol

Leerjaar 4 vol

Leerjaar 5 vol

Leerjaar 6 vol

Leerjaar 7 vol

Leerjaar 8 vol

Aanmeldingen nieuwe leerlingen:

Geboortejaar 2015 vol; wachtlijst

Geboortejaar 2016 vol; wachtlijst

Geboortejaar 2017 nog 3 plaatsen (zie boven)

Geboortejaar 2018 nog voldoende plaatsen

Voor meer informatie over de aanname procedure (ook voor zij-instromers) verwijs ik u naar ons aannamebeleid op de website.

Voor meer informatie over de school en het onderwijs verwijs ik graag naar de schoolgids van dit schooljaar.

Dit schooljaar is er 6 keer per jaar een rondleiding voor nieuwe geïnteresseerde ouders. U bent van harte welkom!