Waardering

Eén keer per drie jaar wordt op de Apollo 11 een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders, leerlingen en team. Met behulp van de antwoorden op de vragen brengen wij in kaart waar de school goed in is en waar nog verbeterpunten liggen. De resultaten van de vragenlijsten dienen als basis om de dialoog aan te gaan, zowel intern als extern.
In 2018 is de laatste vragenlijst onder zowel ouders als leerlingen van de leerjaren 5 t/m 8 afgenomen en in 2015 onder het team.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de ouders de school met een 7,9 waarderen en de leerlingen uit leerjaren 5 t/m 8 met een 8,8. Ons streven is om door goed en aantrekkelijk onderwijs te geven deze waarderingen verder uit te bouwen.

Tevredenheidsonderzoeken ouders

Download hier de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder ouders in 2018/2019

Download hier de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder ouders in 2014/2015.

Tevredenheidsonderzoeken leerlingen leerjaren 5 t/m 8

Download hier de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen van de leerjaren 5 t/m 8 in 2018/2019.

Download hier de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen van de leerjaren 5 t/m 8 in 2017/2018.