Waardering

Eén keer per drie jaar wordt op de Apollo 11 een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders, leerlingen en team. Met behulp van de antwoorden op de vragen brengen wij in kaart waar de school goed in is en waar nog verbeterpunten liggen. De resultaten van de vragenlijsten dienen als basis om de dialoog aan te gaan, zowel intern als extern.
In 2014 is de laatste vragenlijst onder ouders afgenomen en in 2015 onder de leerlingen van de leerjaren 5 t/m 8 en het team.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de waardering van ouders voor de school toeneemt. Met een gemiddelde score van 3,5 is de school in 2014 met ‘goed’ gewaardeerd. (In 2010 was de gemiddelde score 3,0.) Ons streven is om deze stijgende lijn voort te zetten door goed en aantrekkelijk onderwijs te geven.

Download hier de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder ouders in 2014/2015.

Download hier de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen van de leerjaren 5 t/m 8 in 2017/2018.

Download hier de resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen van de leerjaren 5 t/m 8 in 2018/2019.