Aanmeldprocedure

Plaatsing op onze school is mogelijk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Aanmeldbeleid Utrecht

Als uw kind 3 jaar is, mag u uw kind aanmelden op een basisschool. Op de website naardebasisschool.utrecht.nl leest u welke 5 stappen er zijn voordat uw kind naar school gaat. De 5 stappen zijn:

1. Een school kiezen;
Als ouder kunt u kiezen uit verschillende basisscholen. U kunt verschillende scholen bezoeken en een weloverwogen keuze maken.
Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor een rondleiding.

2. Aanmelden;
Heeft u een school gekozen? Dan kunt u uw kind aanmelden. Dit moet u doen in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit doet u via de website: naardebasisschool.utrecht.nl.

3. Verdeling van plaatsen;
De gemeente verzamelt per kwartaal alle aanmeldingen. De plaatsen worden daarna eerlijk verdeeld over de scholen. Er zijn een paar voorrangsregels, deze kunt u vinden op naardebasisschool.utrecht.nl.

4. Inschrijven;
Als alle plaatsen zijn verdeeld, krijgt u van de gemeente Utrecht een e-mail. Hierin staat welke school er plaats heeft voor uw kind. In deze mail staat hoe en wanneer u uw kind kan inschrijven op deze school.

5. Naar school.

Ongeveer een half jaar voor de start van uw kind op de Apollo 11 sturen wij u een vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind. Op basis van deze informatie kunnen wij een zorgvuldige indeling van de beide groepen 1  maken.

Drie tot vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van ons informatie over hoe de eerste kennismaking verloopt, hoe het wennen gaat en hoe de eerste schoolweken er uit zien.

Uw kind start officieel bij ons op school vanaf de vierde verjaardag. Als uw kind eind juni of in juli / augustus 4 jaar wordt, start het na de zomervakantie.

Belangrijk om te weten als uw zoon dochter naar de basisschool gaat: zindelijkheid

Is uw kind nog niet zindelijk? Dan mag een basisschool uw kind weigeren. In overleg met de huisarts en de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is, zodat het alsnog kan meedoen op school.

Indien er sprake is van een fysieke en/of verstandelijke handicap zal, in overleg met de ouders, bekeken worden of onze school geschikt is om het kind met succes onderwijs op de Apollo 11 te laten volgen.

Aanmelden voor een rondleiding

Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school kunnen zich aanmelden voor een rondleiding. Deze wordt komend schooljaar 6 x georganiseerd. De rondleidingen zijn van 9.00 – 10.00 uur. Klik hier voor de data van de rondleidingen. Aanmelden voor één van deze rondleidingen kan telefonisch 030-6662577 of per mail naar onze conciërge Marscha Middelkoop. Wij hopen u te zien en te spreken op onze school.

Voor meer uitgebreide informatie over de school kunt u de schoolgids downloaden.

Inschrijven kinderen ouder dan 4 jaar
Voor zij-instromers geldt een andere procedure. Klik hier voor meer informatie over de aannameprocedure.