Aanmeldprocedure

Plaatsing op onze school is mogelijk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Nieuw stedelijk aanmeldsysteem 

Sinds april 2020 zijn de regels omtrent het aanmelden van uw kind bij een basisschool binnen de Gemeente Utrecht aangescherpt. Het aanmelden van uw kind bij een basisschool kan en mag nu pas vanaf het derde jaar. Dit om gelijke kansen voor ieder kind te bieden.

Volgens de nieuwe kaders melden alle ouders hun kind centraal aan via één aanmeldformulier zodra een kind drie wordt. Alle aangemelde kinderen worden gelijktijdig en automatisch toegewezen aan de beschikbare plaatsen. En de scholen volgen een vaste procedure als ze meer aanmeldingen hebben dan beschikbare plaatsen. De nieuwe aanpak wordt nog voorgelegd aan alle scholen en de gemeenteraad en zou na de zomervakantie in kunnen gaan.

Hoe werkt het in de praktijk?
Alle beschikbare plaatsen op Utrechtse basisscholen worden gelijktijdig verdeeld via een centraal systeem, waarmee ook een eventuele loting wordt uitgevoerd. Als een school voldoende plekken heeft krijgen alle kinderen een plek toegewezen. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn, worden eerst de kinderen met voorrang geplaatst. Denk hierbij aan kinderen die al een broertje of zusje op school hebben en voorrang op een gelijk aantal scholen in de buurt. Zijn er daarna nog plaatsen over dan wordt gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is komt er een loting. Na het toewijzen van plekken kijken scholen of ze ook de benodigde ondersteuning kunnen bieden aan een kind en nemen een besluit over toelating. Voor scholen die een overwegend stedelijk of regionale functie hebben is buurtvoorrang niet van toepassing.

Op dit moment wordt het nieuwe aanmeldbeleid vanuit de gemeente Utrecht dus nog verder uitgewerkt. Wij zijn in afwachting van de uitkomsten hiervan! Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Utrecht.

Totdat er definitieve richtlijnen zijn vanuit dit stedelijk overleg, is het op dit moment nog mogelijk uw belangstelling te tonen voor een plek voor uw kind(eren) op de Apollo 11. Dit kunt u aangeven door het formulier ‘belangstelling-voor-aanmelding’ in te vullen. Hiermee geeft u aan dat u een plekje op de Apollo 11 voor uw kind wilt reserveren. U ontvangt dan binnen 2 (werk)weken een bevestiging dat uw voor-aanmelding goed is aangekomen. Rond de tijd dat uw kind 3 jaar wordt, kunnen wij u laten weten of uw kind ook daadwerkelijk geplaatst kan worden.

Ongeveer een half jaar voor de start van uw kind op de Apollo 11 sturen wij u een vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind. Op basis van deze informatie kunnen wij een zorgvuldige indeling van de beide groepen 1  maken.

3-4 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van ons informatie over hoe de eerste kennismaking verloopt, hoe het wennen gaat en hoe de eerste schoolweken er uit zien.

Uw kind start officieel bij ons op school vanaf de vierde verjaardag. Als uw kind eind juni of in juli / augustus 4 jaar wordt, start het na de zomervakantie.

Zindelijkheid

Is uw kind nog niet zindelijk? Dan mag een basisschool uw kind weigeren. In overleg met de huisarts en  de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is, zodat het alsnog kan meedoen op school.

Indien er sprake is van een fysieke en/of verstandelijke handicap zal, in overleg met de ouders, bekeken worden of onze school geschikt is om het kind met succes onderwijs op de Apollo 11 te laten volgen.

Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school kunnen zich aanmelden voor een rondleiding. Deze wordt komend schooljaar 6 x georganiseerd. De rondleidingen zijn van 9.00 – 10.00 uur. Klik hier voor de data van de rondleidingen. Aanmelden voor één van deze rondleidingen kan telefonisch 030-6662577 of per mail naar onze conciërge Marscha Middelkoop.

Voor meer uitgebreide informatie over de school kunt u de schoolgids downloaden.

Inschrijven kinderen ouder dan 4 jaar
Voor zij-instromers geldt een andere procedure. Klik hier voor meer informatie over de aannameprocedure.