Aanmeldprocedure

Plaatsing op onze school is mogelijk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Nieuw stedelijk aanmeldsysteem 

Aanmelden van kinderen geboren na 1 oktober 2018

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 juli 2021 via de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website naardebasisschool.utrecht.nl

Het is fijn dat de aanmelding via de gemeente Utrecht loopt. Als school vinden we het daarnaast nog steeds prettig om te weten hoeveel ouders belangstelling hebben voor de Apollo 11, daarom willen we u vragen om het formulier ‘belangstelling-voor-aanmelding’ in te vullen. Hiermee geeft u aan dat u op termijn interesse heeft voor een plekje op de Apollo 11 voor uw kind. De officiële aanmelding loopt dan vervolgens via de gemeente en dan hoort u ook of er daadwerkelijk plek is voor uw zoon/dochter.

Ongeveer een half jaar voor de start van uw kind op de Apollo 11 sturen wij u een vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind. Op basis van deze informatie kunnen wij een zorgvuldige indeling van de beide groepen 1  maken.

Drie tot vier maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van ons informatie over hoe de eerste kennismaking verloopt, hoe het wennen gaat en hoe de eerste schoolweken er uit zien.

Uw kind start officieel bij ons op school vanaf de vierde verjaardag. Als uw kind eind juni of in juli / augustus 4 jaar wordt, start het na de zomervakantie.

Zindelijkheid

Is uw kind nog niet zindelijk? Dan mag een basisschool uw kind weigeren. In overleg met de huisarts en  de school kunt u hiervoor een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat uw kind zo snel mogelijk zindelijk is, zodat het alsnog kan meedoen op school.

Indien er sprake is van een fysieke en/of verstandelijke handicap zal, in overleg met de ouders, bekeken worden of onze school geschikt is om het kind met succes onderwijs op de Apollo 11 te laten volgen.

Ouders die geïnteresseerd zijn in onze school kunnen zich aanmelden voor een rondleiding. Deze wordt komend schooljaar 6 x georganiseerd. De rondleidingen zijn van 9.00 – 10.00 uur. Klik hier voor de data van de rondleidingen. Aanmelden voor één van deze rondleidingen kan telefonisch 030-6662577 of per mail naar onze conciërge Marscha Middelkoop.

Voor meer uitgebreide informatie over de school kunt u de schoolgids downloaden.

Inschrijven kinderen ouder dan 4 jaar
Voor zij-instromers geldt een andere procedure. Klik hier voor meer informatie over de aannameprocedure.