Scholen op de kaart

augustus 5, 2016

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in feitelijke gegevens en resultaten van Obs Apollo 11. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wij zullen ons inspannen om meer dan alleen feiten en getallen aan u te presenteren.

Kijk ook op www.scholenopdekaart.nl en op onze facebookpagina voor meer informatie.