Zorg- en ondersteuningsbeleid

Het zorg- en ondersteuningsbeleid is opgesteld met behulp van het instrument Perspectief op School (POS). In het POS wordt aangegeven welke zorg in de school valt onder de basisondersteuning, hoe en welke zorg er op school kan plaatsvinden die niet valt binnen de basisondersteuning en waar de grenzen van ons onderwijs op gebied van specialistische begeleiding liggen.

U kunt het POS-ouderrapport hier downloaden.