BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de leeftijd van het kind. Het gaat hier om opvang vóór en na schooltijd, opvang op studiedagen en opvang in de schoolvakanties. De openingstijden van de buitenschoolse opvang sluiten aan op de schooltijden.

Buitenschoolse opvang op de Apollo 11 wordt verzorgd door meerdere partijen. De meeste kinderen gaan naar BSO Shuttle die is gevestigd in ons eigen gebouw.
BSO Shuttle is een van de bso’s van Kind en Co en beschikt over twee ruimtes gelegen op de eerste verdieping in het ronde gedeelte van de basisschool. Er is één ruimte met een speelhoek en een lees- en bouwhoek. Eén ruimte is ingericht als knutsellokaal. Ook is er de beschikking over een speelzaal en een groot buitenspeelterrein met speeltoestellen. Elke dag wordt er een activiteitenprogramma aangeboden. Kinderen kunnen kiezen uit een knutsel- of sport-/spelactiviteit maar vrij spelen mag natuurlijk ook. In de vakantie wordt er gewerkt met themaweken en worden er uitstapjes gemaakt. Op woensdag en vrijdag worden de kinderen van de Apollo 11 opgevangen in BSO Kronkel van Kind en Co.

Andere bso’s in de omgeving die kinderen van de Apollo 11 ophalen, zijn:

KOKO kinderopvang.
BSO BuitenGewoon Sport, Theater & Dans.
BSO Wijs, locatie Leidsche Rijn.

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer bijna vier jaar gel...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen leren...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van openbare Daltonschool Apollo 11       ...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR (onder): Xander (ouder), Rozanne (leerkracht), Sanne (ouder), Mark (leerkracht)                ...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 38 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...