Medezeggenschapsraad

VLNR (onder): Xander (ouder), Rozanne (leerkracht), Sanne (ouder), Mark (leerkracht)                                                                                VLNR (boven): Marije (leerkracht), Robin (ouder)

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid.  Bij de vaststelling van het beleid verschillen de rechten van de oudergeleding en de personeelsgeleding. Het aantal ouders en leerkrachten is evenredig verdeeld. Op onze school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden.

Ouders kunnen MR-vergaderingen bijwonen; deze zijn openbaar. Belangrijk nieuws uit de MR ontvangt u enkele malen per jaar. U kunt de MR-leden gemakkelijk aanspreken als u met vragen of opmerkingen zit. De oudergeleding vindt zulke signalen belangrijk, evenals opmerkingen en suggesties van ouders tijdens ouder- en thema-avonden. Soms vraagt de MR ouders specifiek om hun mening, bijvoorbeeld door middel van een ouderenquête.

Aan het einde van het schooljaar kunnen er enkele ouders en personeelsleden uit de MR aftreden. Wij hopen daarom dat u zich beschikbaar wilt stellen om in de MR gekozen te worden. Verkiezingen vinden overigens alleen plaats als er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen.

Indien u meer wilt weten over de (rol van de) MR kunt u de voorzitter of de andere MR-leden benaderen. Het e-mailadres is: mr.apollo11@spoutrecht.nl

MR oudergeleding:

  • Xander de Jong (voorzitter), vader van Fynn (groep 7) en Mylo (groep 4)
  • Robin Jongsma (secretaris/lid), vader van Dries (groep 4) en Friso (groep 1/2)
  • Sanne van Huussen (secretaris/lid), moeder van Milou (groep 3) 

MR personeelsgeleding:

  • Mark Atema (lid), leerkracht groep 6
  • Marije Kramer (lid), leerkracht groep 3
  • Rozanne de With (lid), leerkracht groep 4

GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

Een bestuur met meerdere scholen, zoals de SPO (Stichting Primair Onderwijs Utrecht) waaronder de Apollo 11 valt, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle, of een meerderheid van, de scholen van het schoolbestuur. Leden van de GMR kunnen zowel personeelsleden als ouders van de diverse scholen zijn.

Hier kunt u het MR jaarverslag van 2022-2023 downloaden.

Hier kunt u de jaarplanning van de MR voor 2023-2024 downloaden.

Hier kunt u het huishoudelijk document van de MR downloaden.

Hier kunt u het MR reglement van de SPO Utrecht downloaden.

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer bijna vier jaar gel...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen leren...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van openbare Daltonschool Apollo 11       ...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR (onder): Xander (ouder), Rozanne (leerkracht), Sanne (ouder), Mark (leerkracht)                ...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 38 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...