Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinterklaas, Kerst), sportactiviteiten, gezondheid, het oud papier en thema-avonden. Verder beheert de Ouderraad de financiën van de ouderbijdragen en de schoolreisjes. Hieronder lees je wat de Ouderraad (OR) op zowel financieel als organisatorisch gebied doet.

Op financieel gebied:
– De OR vergoedt kosten die activiteiten mogelijk maken die buiten het reguliere schoolproces vallen. Denk hierbij aan het schoolreisje, de musical, het kerstfeest, Sinterklaas en de Apollodag.
– De OR kan, in overleg, bijdragen aan attributen die bijvoorbeeld tijdens de pauzes en voor en na schooltijd gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan speeltoestellen en speelgoed voor op het plein.
– De OR kan, in overleg, bijdragen aan leermiddelen voor in de klas die het leren net een stapje leuker/beter maken. Denk aan speelgoed en chromebooks voor in de klas.

Op organisatorisch gebied:
Het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, het schoolreisje, de avond4daagse, de vossenjacht etc. En het eventueel helpen bij bijvoorbeeld ouderavonden.
Het streven van de OR is om kinderen gelijk te behandelen in steun in financiën en inzet. Dus als we iets kopen voor bijvoorbeeld groepen 1 en 2, dan willen we ook wat kopen voor de hogere klassen. Dit lukt nooit geheel, maar het is wel een streven.

Heb je nog vragen aan de OR, wil je een keer meelopen met één van de activiteiten, of wil jij je opgeven als lid, dan kun je een berichtje sturen aan or.apollo11@spoutrecht.nl of spreek één van de OR-leden aan op het schoolplein.

De huidige OR-leden zijn:

Ewout den Ouden, voorzitter

Hanno Brouwer, penningmeester

Chantal van Elteren, lid

Natalie van Aken, lid

Frank Steinbrück, lid

Michelle Klerks, lid

Serpil Lursuncu, lid

Steven van Braak, lid

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer zes jaar geleden. E...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen leren...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van openbare Daltonschool Apollo 11     Interim - directie: Marloes Hopman IB & schoolople...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR (onder): Xander (ouder), Rozanne (leerkracht), Sanne (ouder), Mark (leerkracht)                ...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 38 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...