Thuis leren (Coronaperiode)

Laatste update: (02-04-2021)

Op deze pagina vindt u veel informatie voer thuiswerken in de vorm van FAQ. Om daarnaast ook de meest recente informatie te vinden over thuiswerken, is die informatie bovenaan deze pagina geplaatst.

Relevante informatie schooljaar 2021-2022

Beslisboom

Via deze link kunt u de meest recente beslisboom vinden.

FAQ 
Hieronder voorzien we u als ouder/verzorger van alle algemene informatie met betrekking tot thuis werken aan school in de coronaperiode. Het staat op alfabetische volgorde per onderwerp en achter ieder onderwerp is aangegeven voor welke clusters dat onderwerp van toepassing is. 
In dit overzicht vindt u de laatste informatie over deze onderwerpen. Indien er iets wordt aangepast wordt achter het betreffende onderwerp de datum weergeven van de update. 

COOL van Cloudwise (cluster 2/3, 4/5, 6/7 en 8)
Wat is Cool/Cloudwise? En hoe kan ik daarin aan het werk?
COOL is een pagina in onze digitale omgeving waarop alle apps staan die de leerlingen gebruiken op school. Cloudwise is de beheerder van deze omgeving/website. In principe COOL dus de pagina waarop kinderen alle software kunnen vinden die ze nodig hebben. 

Hoe kan ik inloggen in COOL van Cloudwise?
Via deze link komt u op COOL. Daarna klinkt u op leerlingen. Wanneer zij hier willen inloggen gebruiken zij daarvoor hun apollo-mailadres (zie brief). Voor cluster 2/3 is het wachtwoord een plaatje, deze weten de leerlingen zelf (wanneer vergeten graag contact opnemen met de leerkracht van uw kind). Voor cluster 4/5, 6/7 en 8 is het een eigen wachtwoord. Ook die weten de leerlingen zelf (wanneer vergeten graag contact opnemen met de leerkracht van uw kind).

Devices (chromebooks en iPads)
Mogen mijn kinderen devices mee naar huis om hun schoolwerk op te maken?
Nee. We vragen uw begrip voor het feit dat we geen devices (chromebooks of iPads) mee naar huis kunnen geven i.v.m. de hygiëne, de ingebouwde opladers en het overzicht op de eigendommen van school. 

Google Chat (6/7 en 8)
Wat is Google Chat en hoe wordt dit ingezet?
Chat is voor de leerlingen beschikbaar voor vragen over de kernvakken, hiervoor hebben zij een bericht ontvangen. Voor de hoofdvakken is een chatroom aangemaakt waarin leerkrachten dagelijks aanwezig zijn. Leerkrachten beantwoorden de vragen over de leerstof hier tussen 10.00 uur en 12.00 uur en tussen 13.00 uur en 14.00 uur op alle dagen van de week. 

Houden leerkrachten toezicht op de Chats van leerlingen onderling? Update 10-04-2020
Nee, de leerkrachten zijn geen onderdeel van deze Chats. Daarom vragen wij u als ouder/verzorger om enig toezicht te houden op de onderlinge communicatie tussen leerlingen, zodat het online werken voor iedereen prettig kan verlopen. Leerkracht houdt enkel toezicht in de door hem/haar georganiseerde Chats.

Mogen kinderen bij alle lessen en opdrachten samenwerken via Chat? Update 10-04-2020
Nee, bij rekenen en spelling in Gynzy mogen de kinderen niet samenwerken (zie hieronder).

Google Classroom (6/7 en 8) laatste update 31-03-2020
Wat is Google Classroom en hoe wordt dit ingezet?
Google Classroom is een Google applicatie waarin de verschillende opdrachten voor leerlingen beschreven staan. Ook vind u voor cluster 6/7 en 8 ook instructievideos van de doelen van de dag (rekenles en spelling). 

Hoe kan mijn kind het gemaakte werk inleveren in Google Classroom?
Het inleveren van werk betekent ook dat je een bestand of foto upload voordat je het inlevert. Pas wanneer jij een bestand of foto van het gemaakte werk hebt toegevoegd, kunnen wij zien of je het gemaakt hebt en hoe je het gemaakt hebt. Hieronder volgt een kort stappenplan:

 1. Ga naar Google Classroom
 2. Klik bovenin op het tabblad ‘Schoolwerk’ 
 3. Ga naar de opdracht die je wilt inleveren en klik daarop.
 4. Rechts in het scherm zie je staan: ‘Jouw werk’ met daaronder de knoppen 
  1. + toevoegen of maken
  2. inleveren
 5. Kies voor ‘+ toevoegen of maken’
  Wanneer je de opdracht al gemaakt hebt kun je via de knop bestand vanaf je eigen computer uploaden OF het juiste bestand selecteren wanneer je die in drive hebt gemaakt.
  Wanneer je de opdracht nog moet maken kun je ook een bestand openen dat direct aan de opdracht gekoppeld is. Klik dan bijvoorbeeld op ‘Documenten’. Je kunt dan direct aan de slag met het typen van je antwoorden of het maken van je presentatie.
  1. Vergeet niet om je document een naam te geven
  2. Google slaat alles automatisch op, dus opslaan is verder niet nodig.
 6. Is je opdracht helemaal klaar om ingeleverd te worden en heb je het bestand geupload? Klik dan nu op de knop ‘Inleveren’ 
 7. KLAAR! Je hebt je opdracht nu ingeleverd met de bijlage van je gemaakte werk. 

  >> Vraag je ouders even om hulp als het lastig is of bekijk deze video vanaf 0:40 minuten.

Mijn kind krijgt veel mail vanuit Google Classroom, hoe zet ik al die meldingen uit?
Hieronder vertellen we je hoe je al die meldingen kunt uitzetten. Zo krijg je weer overzicht in je mailbox en voorkom je toekomstige mails uit Classroom. 

 1. Ga naar Google Classroom
 2. Klik links bovenin op de 3 streepjes (nieuw venster opent)
 3. Klik op instellingen
 4. Bij ‘Meldingen’  zie je dat je alle knoppen aan hebt staan (blauw)
 5. Zet alle kloppen uit (grijs) BEHALVE privéreacties op werk. 
 6. KLAAR!  

G-Mail (4/5, 6/7 en 8)
Wat is G-mail  en hoe wordt dit ingezet?
In G-mail ontvangen zij persoonlijke berichten van hun leerkracht. Bijvoorbeeld wanneer deze ziet dat er te weinig gewerkt wordt of wanneer de leerkracht ziet dat er instructie of een tip nodig is. Ouders ontvangen hetzelfde bericht als CC. 

Google Meet en samenwerken (alle clusters) update 10-04-2020
Wat is Google Meet en hoe wordt dit ingezet?
Google Meet is een applicatie die de mogelijkheid biedt om te videobellen. Alle kinderen hebben de mogelijkheid om via (Google) Meet in te loggen en met elkaar een videochat te starten.  Alle kinderen hebben de mogelijkheid om via deze website samen te werken aan de verschillende opdrachten van begrijpend lezen, studievaardigheden e.d. Zij kunnen hier naar elkaar typen en of een videogesprek starten met een of meerdere personen.

Hoe wordt Meet ingezet in de groepen 1 tot en met 5?
Er worden momenten gepland voor een-op-een videogesprekken met kinderen (en ouders). Hierover ontvangt u een bericht van de leerkracht van uw kind.

Hoe wordt Meet ingezet in de groepen 6 tot 8?
Om de verbinding met de kinderen een boost te geven, hebben de clusters 6/7 en 8 een aantal vaste momenten per week waarop de hele groep in deze online meeting wordt verwacht. In de meeting worden mededelingen gedaan vanuit de leerkracht en is hier een instructiemoment. Omdat de manier van inzetten per groep verschilt, ontvangt u daarover een mail van de leerkracht van uw kind. Voor vragen neemt u contact op met de leerkracht via Parro of per mail. In de bovenbouw wordt Google Meet ook gebruikt voor een-op-een gesprekken met kinderen. De manier waarop kinderen hiervoor kunnen intekenen, is bij de kinderen bekend (vanaf maandag 30 april 2020).

Hoe kom ik in een meeting van Google Meet? 1. Ga naar meet.google.com. (Dit kan ook via de apps rechtsboven in de google account; zie afbeelding, stap 1 en 2.)
 2. Klik op ‘Vergadering starten of deelnemen aan een vergadering’
 3. Voer de code in die u heeft ontvangen van de leerkracht (of als kind per mail) en druk op enter.
 4. In het volgende scherm ziet u uzelf in beeld en de knop ‘Nu deelnemen’ 
 5. Klik op ‘Nu deelnemen’  
 6. U kunt nu starten met de meeting wanneer anderen in het gesprek aanwezig zijn. 

Kan mijn kind ook een één op één gesprek met zijn/haar leerkracht krijgen?
Ouders van kinderen uit cluster 0/1, 2/3, 4/5 ontvangen daarover bericht van de leerkracht. Voor cluster 6/7 en 8 geldt, dat dit met de kinderen en ouders wordt gecommuniceerd per mail en in de Meet vanaf maandag 30 april 2020. 

Kan mijn kind ook online samenwerken met andere leerlingen via Google Meet?
Ja. Dat kan. Zij kunnen met meerdere kinderen tegelijk in deze applicatie. 

Houden leerkrachten toezicht op deze videocalls in Meet van leerlingen onderling?
Nee (!), dit is technisch onmogelijk omdat de leerlingen hun eigen meeting aanmaken. Leerkrachten houden enkel toezicht in de groepsmeetings op de aangegeven tijden.
We raden alle ouders met klem aan om goed toezicht te houden in zowel de beeldende (video/audio) communicatie tussen leerlingen onderling als in de chats waarin zij ook met meerdere kinderen tegelijk kunnen, denk daarbij aan een conferencecall of een groepsgesprek in whatsapp.

Houden leerkrachten toezicht op de bijeenkomsten in Meet van leerlingen onderling? Update 10-04-2020
Nee, de leerkrachten zijn geen onderdeel van deze meeting.  Daarom vragen wij u als ouder/verzorger om enig toezicht te houden op de onderlinge communicatie tussen leerlingen, zodat het online werken voor iedereen prettig kan verlopen. Leerkracht houdt enkel toezicht in de door hem/haar georganiseerde bijeenkomsten.

Mogen kinderen bij alle lessen en opdrachten samenwerken via Meet? Update 10-04-2020
Nee, bij rekenen en spelling in Gynzy mogen de kinderen niet samenwerken (zie hieronder).Gynzy (alle clusters)
Wat is Gynzy?
Gynzy is een online programma en daardoor altijd bereikbaar. In Gynzy kan de leerkracht lessen, werelden en trainers instellen als (t)huiswerk. Leerlingen van groep 4 tot en met 8 werken op dit moment al dagelijks met Gynzy op school.
Kinderen van deze groepen kunnen ook thuis aan de slag met de verwerking van de lessen vanuit de methode en/of de Werelden (de plek waar leerlingen op leerdoel kunnen oefenen). 
Let op: Als leerlingen thuis aan doelen of lessen werken vanuit de verwerking, moet je zorgen dat niet iemand anders (bijvoorbeeld u als ouder of een broer of zus) de opgaven maakt. Dit zorgt er namelijk voor dat de resultaten die de leerkracht ziet, niet realistisch meer zijn. 

Wat is adaptiviteit?
Gynzy is een adaptief programma. Dat wil zeggen dat het programma de leerlingen ‘kent’ en de opgaven die de leerling krijgt afstemt op zijn/haar niveau. Na iedere opgave die de leerling maakt, volgt een nieuwe opgave die bij het niveau van de leerling past. Die opgave kan bij iedere leerling anders zijn.
Bij de lessen gebeurt dat op leerdoelniveau, in de Werelden van Gynzy gebeurt dat zelfs per leerlijn, per domein, per doel. Kortom: Het is een geweldig programma dat leerlingen en leerkrachten helpt grip te krijgen op het daadwerkelijke niveau per leerlijn én zorgt voor een passend aanbod. 

Wat gebeurt er wanneer ik mijn kind help/voorzie van antwoorden wanneer ze in Gynzy werken?
Wanneer een leerling te veel is geholpen of er zijn opgaven gemaakt door iemand anders, zullen de opgaven steeds moeilijker worden. In een volgend moment zal de leerling vervolgens weer veel opgaven fout maken, omdat hij dat niveau in opgaven zelf nog niet beheerst. Dit is voor een leerling dus niet prettig. Na een paar fouten zal de leerling weer op zijn niveau zijn en is ook de vaardigheidsscore bijgesteld.
Samen de lessen maken of opgaven in de werelden door iemand anders laten maken heeft dus geen zin en zal zorgen voor frustratie bij uw kind.

Hoe kan ik mijn kind helpen bij werken in Gynzy?
Stel, de opgave waarmee uw kind bezig is is: 34+47=… Het lesdoel is hier optellen met tientaloverschrijding. Als u deze som samen met uw kind uitrekent, terwijl uw kind de strategie nog niet voldoende beheerst, denkt Gynzy dat uw kind klaar is voor de volgende stap in de leerlijn optellen en gaat vervolgens mogelijk ook over honderdtallen heen. Dat is niet de bedoeling. We willen u daarom vragen om een vergelijkbare som op te schrijven, zoals 27+18=… en die samen uit te rekenen op papier. U doet er dan goed aan om vooral te benadrukken dat het gaat over HOE de som wordt berekend. De uiteindelijke juiste uitkomst is natuurlijk fijn, maar het gaat in de rekenles over het beheersen van de rekenstrategie (=manier van uitrekenen) en niet over de uitkomst zelf. In een andere context moet de leerling het immers ook kunnen berekenen.

Leerlingen schrijven bij alle cijferende sommen de berekeningen op papier. Dit om te voorkomen dat er meerkeuzevragen wordt gegokt naar het juiste antwoord. 

Hoe kan ik inloggen in Gynzy?
De website van Gynzy Kids (www.gynzykids.com) is zowel thuis als op school te gebruiken. Enige vereiste is dat het apparaat waarop Gynzy Kids gebruikt wordt dient te beschikken over een moderne internet browser en toegang moet hebben tot het internet.
Op tablets en iPads kan worden ingelogd door de Gynzy Kids App te downloaden.
De Gynzy Kids app kun je in de App Store, de Chrome Web Store en de Google Play Store downloaden. We raden af om Gynzy Kids op een smartphone te gebruiken, gezien het formaat van het scherm. Klik hier om in te loggen bij Gynzy Kids.

Wat staat er klaar op Gynzy? (lessen)
Op www.gynzykids.com kunnen leerlingen aan de slag met lessen die de leerkracht heeft klaargezet. Hiervoor moet worden ingelogd met gebruikersnaam en pincode. De leerling heeft inloggegevens van de leerkracht gekregen en werkt hier al dagelijks mee.
Per week zal de leerkracht een mail versturen met de lessen die gemaakt kunnen worden. 

Wat maken de kinderen naast de lessen in Gynzy?
Daarnaast gaan we ervan uit dat uw kind per dag minimaal 20 minuten in de Werelden werkt van rekenen én in die van spelling (dus in totaal minimaal 40 minuten) . 

Wat zijn werelden, eilanden en dorpen in Gynzy?
Als het goed is kennen de leerlingen de weg in Gynzy. Voor uw beeld schetsen we hieronder in het kort hoe het eruit ziet. 

Na het inloggen zien leerlingen bovenstaande afbeeldingen, Bij het klikken op het boekje gaan de leerlingen naar de lessen en bij de planeten naar de Werelden (leerlijnen). Opbouw van de werelden is als volgt:
Werelden → Dit zijn de rekendomeinen, bijvoorbeeld ‘optellen en aftrekken

Eilanden → Dit zijn de onderdelen van de leerlijn, bijvoorbeeld ‘plussommen tot 1000’

Dorpen → Dit zijn de specifieke leerdoelen die worden aangeduid met een letter, bijvoorbeeld ‘b. door 100 met tienvouden’ 

Rekenen doen de kinderen al dagelijks in Gynzy. Werken in de werelden in de meeste gevallen ook. Bij spelling verwerken de leerlingen op school in een werkboek. We begrijpen dat het schrijven op papier voor sommige leerlingen fijner is en dat ze even zullen moeten wennen omdat het er anders uitziet dan in hun werkboek. I.v.m. de getroffen maatregelen is digitaal verwerken voor nu de beste en snelste optie. De lesdoelen die in de digitale verwerking aangeboden worden via Gynzy, zijn dezelfde als die in het werkboek.

Hoe ziet een dagplanning voor mijn kind eruit wanneer zij in Gynzy werken? (6/7 en 8)
Hieronder een opsomming van wat u per dag van uw kind mag vragen. Alle taken die hieronder beschreven staan dienen zelfstandig te worden uitgevoerd. Er zal wekelijks een programma/weekplan worden verstuurd door de leerkracht van uw kind. 

      0. Inloggen op Gynzy Kids op een device naar keuze.

 1. Rekenen: de les die op het programma staat + minimaal 20 minuten verwerking in de werelden van rekenen n.a.v. het doelenblad met daarop de blok- en toetsdoelen. Deze mogen geoefend worden tot minimaal 75%. Specifiek werken aan een leerdoel (op dorpniveau) werkt hier het beste. 
 2. Spelling: de les die op het programma staat + minimaal 20 minuten verwerking in de werelden van spelling. Verschillende doelen door elkaar oefenen (op eilandniveau) werkt hier het beste. 
 3. Woordenschat: minimaal 15 minuten per dag in de werelden van woordenschat.
 4. Grammatica: minimaal 15 minuten per dag in de werelden van grammatica.

Klasseplan (4/5, 6/7 en 8) 
Wat is klasseplan?
Klasseplan is de website waar de weektaak voor uw kind klaarstaat. Deze krijgt u per mail van de leerkracht van uw kind in cluster 4/5 en in cluster 6/7 en 8 staat deze online klaar. 

Hoe kom ik bij de planning in Klasseplan? (6/7 en 8)
Uw kind kan hier inloggen via COOL van Cloudwise. Een van de tegels is gelinkt aan de website van Klasseplan. Uw kind logt hier in met hetzelfde mailadres en eigen wachtwoord. Deze wachtwoorden zijn bekend bij uw kind. Wachtwoord vergeten? Neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind. 

Opvang (update van 20-03-2020)
Hoe is de opvang geregeld en komt mijn kind/kinderen daarvoor in aanmerking?
Sommige ouders of verzorgenden kunnen een beroep doen op de opvang op school of gebruik maken van de kinderopvang, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende te houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat echt niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang). Wij volgen hierbij de regels en afspraken die zijn opgesteld door de rijksoverheid. Als u genoodzaakt bent om hier een beroep op te doen, wilt u dan een mail sturen naar de schoolleiding waarin u aangeeft in welke beroepsgroep u en uw partner werkzaam zijn? Indien het gaat om één ouder die werkzaam is in een vitale beroepsgroep, vragen we u om in de mail aan te geven waarom u toch een beroep wilt doen op de opvang. Na de uitwisseling van informatie, kunnen we in  overleg opvang verzorgen. U kunt uw kind niet naar de noodopvang brengen als er geen overleg is geweest met de school. 
Kinderen met (lichte) verkoudheidsklachten of ziekteverschijnselen mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven.
Wij verwachten dat de kinderen uiterlijk de dag voor de gevraagde opvang voor 16.00 uur zijn aangemeld. Maar liever eerder.

Per toerbeurt vangen leerkrachten in groepjes van twee, drie of vier de leerlingen op waarvan de ouders werken in vitale beroepen. Dat betekent dat die leerkrachten gedurende de dag niet beschikbaar zijn voor vragen van leerlingen. 

Padlet  (Cluster 1-5) update 27-03-2020
Wat is Padlet en hoe wordt het ingezet? 
Padlet is een online platform waarin per klas berichtjes, filmpjes en foto’s met elkaar gedeeld kunnen worden. Zo blijven we toch een beetje met elkaar verbonden en kunnen we zien wat andere kinderen en de meesters en juffen doen. 

Wanneer kan ik iets posten en voor wie is het zichtbaar? 
Iedereen die de link heeft ontvangen kan hier foto’s of documenten delen. Iedereen met deze link heeft ook de mogelijkheid om iets van iemand anders te liken of er feedback op te geven. Feedback geven we altijd op een positieve manier. De gedeelde objecten zijn alleen zichtbaar voor andere gezinnen van deze klas. 

Is de pagina beveiligd? 
Ja, alleen mensen met de link en het wachtwoord dat u van de leerkracht ontvangt kunnen in de padlet. Deze ontvangt u van de leerkracht van uw kind.

Parro
Waar kan ik mijn vragen het beste stellen? 
Wanneer u vragen heeft over leerstof of iets vanuit de groep kunt u die het beste stellen via Parro aan de leerkracht(en) van uw kind. Wij zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom het COVID-19 virus, wanneer dit scholen betreft.

Ik ervaar problemen met Parro. Wat nu?
Parro is op de hoogte dat niet alles werkt zoals het zou moeten. Hun prioriteit is om in deze tijden online te blijven om te voorzien in de grote digitale vragenstroom tussen scholen en ouders. Verwachting is dat de piek in de week van 16 maart heeft plaatsgevonden. Wanneer u een heel dringende vraag heeft, kunt u de leerkracht(en) van uw kind ook mailen. 

Thuiswerken
Hoe kan ik het beste thuiswerken met mijn kind/kinderen?
Om u en uw kind te laten wennen aan het thuiswerken, bouwen we de hoeveelheid werk op. Volgende week kunnen de kinderen van leerjaren 6 t/m 8 ook via google classroom aan het werk, en indien nodig, chatten met hun leerkracht in de daarvoor aangemaakte Google Chatrooms.
Wij begrijpen heel goed, dat niet ieder kind dit allemaal zelf kan, en dat zij hierbij uw hulp nodig hebben. We begrijpen ook dat u door uw eigen werksituatie misschien uw handen al vol heeft. Daarnaast weten wij ook dat kinderen bij hun ouders vaak eerder om hulp vragen dan op school. Op school zijn zij gewend om dagelijks zelfstandig te werken. Wellicht kunt u zich onze ouderavond van maart 2018 hierover, herinneren. Anders is deze blog een mooie samenvatting daarvan.

Wat zijn de prioriteiten qua taken bij het thuiswerken?
De leerkrachten geven aan wat er moet. Dit is een beperkt pakket, om te oefenen, herhalen en bij te blijven. daarnaast taan zijn er voor de bovenbouw verschillende taken op de weektaak (in Klasseplan) die kinderen kunnen maken van de andere vakken. Denk aan studievaardigheden, begrijpend lezen en stellen.
Op de weektaken (groep 4 tot 8) is aangegeven wat de verplichte opdrachten zijn en wat facultatief is.

Hoe geef ik mijn kind instructie op de doelen van de les?
We begrijpen dat u niet in staat bent overal instructie op te geven. We proberen dan ook om iedere les van een instructievideo te voorzien waar dat kan (vanaf 23 maart 2020).

Hoe kan mijn kind werk nakijken (of samen met mijn kind nakijken)?
Wanneer het werkbladen betreft zullen wij (proberen om) een antwoordformulier beschikbaar (te) stellen via Google Classroom zodat uw kind de taken zelfstandig na kan kijken. 

In Gynzy wordt alles vanzelf nagekeken. Daarnaast is dat programma adaptief en past het niveau van de opdrachten aan op dat wat uw kind nodig heeft binnen die leerlijn. 

Volgen jullie de voortgang van mijn kind ook?
Op afstand blijven wij de voortgang van uw kind zoveel mogelijk volgen waar dat kan. Per cluster zijn er keuzes gemaakt in de manier waarop. Zo zullen leerkrachten van de onderbouw mogelijk contact met u opnemen als ouder en gaat de communicatie in de bovenbouw veel meer via de chatrooms van Google Chat en Google Classroom.