Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kunt koppelen zijn: kennis, modern, vooruitgang, ruimte, kansen, vrijheid, succesvol, buiten de kaders, innovatief, lef en moed. Een school met de naam Apollo 11 is een school waar deze woorden betekenis krijgen.

Missie

Ons doel is om alle kinderen voldoende bagage mee te geven om later succesvol en gelukkig te kunnen zijn in hun leven. We helpen de kinderen om kennis en vaardigheden te verwerven door samen te werken, zelfstandig te werken, initiatief te nemen, keuzes te maken en zicht te krijgen op hun leerproces. Opdat zij later zeggen: “Op de Apollo 11 heb ik geleerd wie ik ben, wat ik kan en wat ik moet doen om verder te komen”.

Visie

Apollo 11: daar krijg je de ruimte!

Op de Apollo 11 werken we samen vanuit ‘hoofd, hart en handen’, waarbij we per leerjaar zoeken naar het evenwicht tussen welbevinden, leren en vaardigheden.

De Apollo 11 is een school met een fijne sfeer waar ieder kind zichzelf mag zijn. We werken op basis van wederzijds vertrouwen, respect en gelijkwaardigheid tussen leerkrachten, leerlingen en ouders, waarbij ouders en leerkrachten een voorbeeldrol vervullen.  

Ons onderwijs is toekomstgericht, gaat uit van de Daltonpijlers en draagt bij aan een onderzoekende, kritische en nieuwsgierige houding. 

We werken thematisch en groepsdoorbroken. Leerlingen weten wat zij moeten doen om hun doelen te behalen, wat een positieve bijdrage levert aan hun competentiegevoel. We vinden hierbijiedere dag een beetje beter een belangrijke waarde

Download hier het oude visiedocument. Het nieuwe document is in ontwikkeling.