Inspectierapport

In 2013 heeft de school meegewerkt aan de pre-pilot van de inspectie om te gaan werken met een nieuw toezichtkader. We waren met de inspectie in gesprek over wat de verschillen in waardering zeggen.

Nu, in 2017, is er een heel nieuw toezichtkader waaruit de inspectie scholen bezoekt. Een zelfevaluatie maakt bijvoorbeeld deel uit van het inspectie-onderzoek. In mei 2017 is de inspectie ook bij ons op bezoek geweest en hebben zij het schoolonderzoek gedaan volgens dit nieuwe kader. De school heeft van de inspectie het oordeel ‘goed‘ gekregen.

Download hier het inspectierapport 2017.

Download hier het juryrapport van het traject Excellente Scholen 2017.

Hier vindt u meer over de inspectie van het onderwijs.