Stages bij Apollo 11

Het opleiden van toekomstige leraren vindt steeds meer plaats in een intensieve samenwerking tussen opleidingsscholen en opleidingsinstituten. Het doel hiervan is om meer en goede leraren af te leveren. Deze ontwikkelingen staan bekend onder de naam ‘Opleiden in de school’ en hebben geleid tot het ontstaan van opleidingsscholen. De SPO Utrecht werkt hierin samen met Instituut Theo Thijssen (ITT).

De Apollo 11 is een opleidingsschool. Dat betekent dat er een gecertificeerde schoolopleider is en dat studenten uit alle leerjaren van de opleiding hier stage kunnen lopen. Er zijn verschillende categoriën voor opleidingsscholen.
Momenteel vallen we in categorie 3a: Opleidingsscholen die dit studiejaar (2017-2018) het keurmerk gaan behalen.

Klik hier als u meer wilt weten over ‘Opleiden in de school’.

Klik hier voor contact met de schoolopleider over stage lopen op de Apollo 11.