TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwilligers. Zo houden we de kosten en kwaliteit van de opvang in eigen hand.
De opvang wordt georganiseerd door de Stichting Tussenschoolse Opvang Apollo 11. Deze stichting heeft als doel het bieden van een goede, betaalbare opvang voor alle leerlingen van Apollo 11. Daarom is gekozen voor werken met betrokken vrijwilligers en wordt de opvang niet uitbesteed aan een extern bureau. De Stichting voldoet aan alle wet- en regelgeving.

Coördinatie

De dagelijkse coördinatie van alle vrijwilligers die in de middagpauze pleinwacht zijn, is in handen van Chloé van den Brande.

Het overblijven op school is een betaalde voorziening. Kinderen eten onder begeleiding van de leerkrachten in hun eigen lokaal en spelen aansluitend dertig minuten buiten onder begeleiding van vrijwilligers. Op dat moment hebben de leerkrachten pauze.

Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag zijn er ongeveer zeven vrijwilligers (inclusief onze coördinator) van 11:45 tot 13:15 uur op het schoolplein. Als het hard regent, houden zij binnen toezicht. De vrijwilligers zijn ouders, familieleden en andere betrokkenen van kinderen op Apollo 11. Ieder die zich als vrijwilliger aanmeldt, moet een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen en gaat een vrijwillige, maar niet vrijblijvende overeenkomst aan met de Stichting TSO Apollo 11. De vrijwilligers krijgen jaarlijks een training die aansluit bij hun activiteiten als pleinwacht. De vrijwillige pleinwachten kunnen een vrijwilligersvergoeding krijgen.

De spelregels voor het spelen op het schoolplein sluiten aan bij de uitgangspunten van het Daltononderwijs en afspraken die horen bij De Vreedzame School.

Kosten

Op het moment dat hun kind op school komt, kunnen ouders aangeven of hun kinderen overblijven op school. De opvang kan per schooljaar beëindigd worden. De kosten voor het overblijven zijn € 60,- per schooljaar per kind, ongeacht het aantal dagen dat een kind overblijft. Als een kind niet overblijft op school, gaat het van 12:00 tot 13:00 uur naar huis. Incidenteel overblijven is om administratieve redenen helaas niet mogelijk.

Wanneer ouders de kosten van het overblijven niet kunnen betalen, dan kunnen ze contact opnemen met het schoolhoofd of de penningmeester van de Stichting TSO Apollo 11. Dit kan op het schoolplein of via e-mail: StichtingTSO@apollo11.nl.

Bestuur / Contact

Het bestuur van de Stichting TSO Apollo 11 bestaat uit :

Manon ten Kate (voorzitter en penningmeester)

Agnes van der Westen (secretaris)

Coördinator van de TSO is Chloé van den Brande. Zij is dagelijks te vinden op het schoolplein.

De Stichting TSO Apollo 11 is te bereiken via StichtingTSO@apollo11.nl. Het is altijd mogelijk om bestuursleden of de coördinator aan te spreken op het schoolplein.

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer bijna vier jaar gel...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen leren...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van openbare Daltonschool Apollo 11       ...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR (onder): Xander (ouder), Rozanne (leerkracht), Sanne (ouder), Mark (leerkracht)                ...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 38 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...