Team

Het team van obs Apollo 11

Van links naar rechts (van achteren naar voren)

Chloé, Rémon, Annemieke, Mark B., Marjolein, Karin (op foto), Mark A., Jolanda, Sanne T.

Jolien H., Joery, Nynke, Marije, Sarah

Kim, Esther, Laura (op foto), Marjorie, Willemijn, Sanne W., Rozanne

Jolien G., Lisanne, Marie-Louise, Marloes, Marscha

 

Directie 

Marie-Louise Bijl directeur marie-louise.bijl@spoutrecht.nl

Intern Begeleiders

Jolien Gjaltema – van Rooij

intern begeleider, schoolopleider

jolien.vanrooij@spoutrecht.nl

Sarah Jeninga

intern begeleider, schoolopleider

sarah.jeninga@spoutrecht.nl

Leerkrachten

Willemijn van der Sloot

1A

willemijn.vandersloot@spoutrecht.nl

Esther Janssen

1B, onderbouwcoördinator

esther.janssen@spoutrecht.nl

Marloes Baas

1B, 2/3A, rekenspecialist

marloes.baas@spoutrecht.nl

Laura van den Beukel

1B

laura.vandenbeukel@spoutrecht.nl

Joery Hijne

2/3A, specialist thematisch leren

joery.hijne@spoutrecht.nl

Rozanne de With

2/3B

rozanne.dewith@spoutrecht.nl

Jolanda Marijnissen – Wierts

2/3C, vakleerkracht theater onderbouw, specialist Meer- en hoogbegaafdheid

jolanda.wierts@spoutrecht.nl

Marije Kuus

2/3C, taal-/leesspecialist

marije.kuus@spoutrecht.nl

Kim van Aalten

Ondersteuning 2/3, taal-/leesspecialist

kim.vanaalten@spoutrecht.nl

Jolien Heijman

4/5A, taal-/leesspecialist

jolien.heijman@spoutrecht.nl

Marjorie Henriquez

4/5B, Taal-/leesspecialist

marjorie.henriquez@spoutrecht.nl

Nynke Nijenhuis

4/5B

nynke.nijenhuis@spoutrecht.nl

Lisanne Kok

4/5C, vakleerkracht theater bovenbouw, rekenspecialist

lisanne.kok@spoutrecht.nl

Sanne van der Woerd

4/5C

sanne.vanderwoerd@spoutrecht.nl

Rémon de Bruin

6/7A

remon.debruin@spoutrecht.nl

Mark Atema

6/7B, vakleerkracht bewegingsonderwijs

mark.atema@spoutrecht.nl

Sanne Torré

6/7B

sanne.torre@spoutrecht.nl

Marjolein Ellenbroek – Heuven

6/7C, veiligheidscoördinator

marjolein.heuven@spoutrecht.nl

Karin Goes

6/7C, specialist Gynzy

karin.goes@spoutrecht.nl

Annemieke Peene

8, vakleerkracht muziek, coördinator Meer- en hoogbegaafdheid

annemieke.peene@spoutrecht.nl

Mark van Beuningen

8, 6/7A, ict coördinator, bovenbouwcoördinator

mark.vanbeuningen@spoutrecht.nl

Onderwijsondersteunend personeel

Marscha Middelkoop

conciërge

marscha.middelkoop@spoutrecht.nl

Chloé van den Brande

onderwijsassistent

chloe.vandenbrande@spoutrecht.nl

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer bijna vier jaar gel...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van obs Apollo 11 Van links naar rechts (van achteren naar voren) Chloé, Rémon, Annemieke, Mark B....

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR: Joery, Willemijn, Sanne, Marjolein, Judith, Suzanne De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wette...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 35 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...