Team

Het team van obs Apollo 11

Directie en Intern Begeleider

 • Marja Hamers (directeur)
 • Marie-Louise Bijl (waarnemend directeur)
 • Jolien Gjaltema – van Rooij (intern begeleider, schoolopleider)
 • Erna Lagewaardt (intern begeleider)

Leerkrachten

 • Jolanda Marijnissen – Wierts (0/1A, coördinator excellentie)
 • Esther Janssen (0/1A en 0/1B, onderbouwcoördinator, coördinator leespreventie)
 • Laura van den Beukel (0/1B)
 • Willemijn van der Sloot (2/3A, schoolopleider)
 • Sarah Jeninga (2/3B en intern begeleider (vanaf half januari 2021)
 • Rozanne de With (2/3B en 6/7C)
 • Marije Kuus (2/3C)
 • Joery Hijne (2/3C, 8A, innovator toekomstgericht onderwijs)
 • Jolien Heijman (4/5A)
 • Marjorie Henriquez (4/5B)
 • Lisanne Kok (4/5C, vakleerkracht expressie)
 • Sanne van der Woerd (4/5C en 2/3A)
 • Rémon de Bruin (6/7A)
 • Mark Atema (6/7B en vakleerkracht bewegingsonderwijs)
 • Anouk Wildervanck (6/7B)
 • Marjolein Ellenbroek-Heuven (6/7C, veiligheidscoördinator en gymleerkracht 2/3)
 • Karin Goes (6/7C)
 • Annemieke Peene (8A, groep 11, vakleerkracht muziek)
 • Mark van Beuningen (8B en 6/7A, bovenbouwcoördinator, coördinator moderne media en ondewijs)
 • Sanne Torré (8B)

Onderwijsondersteunend personeel

 • Marscha Middelkoop (conciërge)

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Heterogeen werken

Op de Apollo 11 hebben we er bewust voor gekozen om te werken met heterogene groepen. We werken met clusters w...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van obs Apollo 11 Directie en Intern Begeleider Marja Hamers (directeur) Marie-Louise Bijl (waa...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden mee...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen) maandag, dinsdag en donderdag8.30 uur tot 14.45 uur woensdag en vrijdag8.30 u...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 35 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...