Team

Het team van obs Apollo 11

Directie en Intern Begeleider

 • Marja Hamers (directeur)
 • Marie-Louise Bijl (waarnemend directeur, bovenbouwcoördinator)
 • Jolien Gjaltema – van Rooij (intern begeleider, schoolopleider)
 • Esther Schabbink (intern begeleider)

Leerkrachten

 • Lilian van Leeuwen (0/1A, extra ondersteuning 2/3)
 • Jolanda Marijnissen – Wierts (0/1A, coördinator excellentie)
 • Esther Janssen (0/1B, onderbouwcoördinator en extra ondersteuning onderbouw)
 • Laura van den Beukel (0/1B)
 • Tanita Jansen (0/1B)
 • Willemijn van der Sloot (2/3A, schoolopleider)
 • Sanne van der Woerd (2/3A en 2/3B)
 • Sarah Jeninga (2/3B en 2/3C)
 • Marije Kuus (2/3C)
 • Jolien Heijman (4/5A)
 • Marjorie Henriquez (4/5B)
 • Lisanne Kok (4/5C, vakleerkracht expressie)
 • Sanne Torré (4/5C)
 • Karin Goes (6/7A)
 • Joery Hijne (6/7B en 6/7C, innovator toekomstgericht onderwijs)
 • Anouk Wildervanck (6/7B)
 • Marjolein Heuven (6/7C, veiligheidscoördinator)
 • Annemieke Peene (8A en 8B, plusgroepleerkracht)
 • Mark Atema (8A en vakleerkracht bewegingsonderwijs)
 • Rémon de Bruin (8B)
 • Rozanne de With (extra ondersteuning groepen 4/5 en 6/7)

Onderwijsondersteunend personeel

 • Marscha Middelkoop (conciërge)
 • Chloé van den Brande (leerkracht Frans, groepsondersteuner)
 • Esther Wattimena-Meijer (administratief medewerker)

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Heterogeen werken

Op de Apollo 11 hebben we er bewust voor gekozen om te werken met heterogene groepen. We werken met clusters w...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van obs Apollo 11 Directie en Intern Begeleider Marja Hamers (directeur) Marie-Louise Bijl (waa...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden me...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen) maandag, dinsdag en donderdag8.30 uur tot 14.45 uur woensdag en vrijdag8.30 u...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 35 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...