Daltonvisitatieverslag

Iedere vijf jaar wordt de school bezocht door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). Het laatste bezoek van de NVD was in mei 2015. De bevindingen van de visiteurs waren overwegend positief. De Apollo 11 mag zich na visitatie van de NDV weer vijf jaar Daltonschool noemen. De punten ter verbetering zijn na het bezoek opgepakt en komen terug als acties in het schoolplan/jaarplan.

Download hier het visitatieverslag 2015 van de Daltoncommissie.