Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)

maandag, dinsdag en donderdag
8.30 uur tot 14.45 uur

woensdag en vrijdag
8.30 uur tot 12.15 uur

Vakanties en vrije (mid)dagen

De 1e schooldag is maandag 31 augustus 2020.
In het schooljaar 2020 – 2021 geldt het volgende vakantierooster.

Vakantieperiode

Herfstvakantie: ma 19-10 t/m vr 23-10-2020
(Studiedagen 1 en 2 zijn direct voor en na de herfstvakantie)
Kerstvakantie: ma 21-12-2020 t/m vr 01-01-2021
Voorjaarsvakantie: ma 22-02 t/m vr 26-02-2021
(Studiedagen 3 en 4 zijn direct voor en na de voorjaarsvakantie)
Pasen: ma 05-04-2021 (Studiedag 5 is direct na Pasen)
Koningsdag: di 27-04-2021 (valt in de meivakantie)
Meivakantie: ma 26-04 t/m vr 07-05-2021
Hemelvaart: do 13-05 en vr 14-05-2021
Pinksteren: ma 24-05 2021 (Studiedagen 7 en 8 zijn direct na Pinksteren)
Zomervakantie: vr 16-07 t/m vr 29-08-2021

Studie- en compensatiedagen

Studiedag 1: Vrijdag 16 oktober 2020
Studiedag 2: Maandag 26 oktober 2020
Studiedag 3: Vrijdag 19 februari 2021
Studiedag 4: Maandag 1 maart 2021
Studiedag 5: Maandag 22 maart 2021
Studiedag 6: Dinsdag 6 april 2021
Studiedag 7: Dinsdag 25 mei 2021
Studiedag 8: Woensdag 26 mei 2021

Compensatiedag: Vrijdag 14 mei 2021 (na hemelvaart)
Compensatiedag: Vrijdag 16 juli 2021 (start zomervakantie)

Vrije middagen en feestdagen

Sinterklaas: Vrijdag 4 december 2020 (vanaf 12.15 uur)
Kerstdiner: Donderdag 17 december 2020 (vanaf 12.15 uur)

 

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Heterogeen werken

Op de Apollo 11 hebben we er bewust voor gekozen om te werken met heterogene groepen. We werken met clusters w...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van obs Apollo 11 Directie en Intern Begeleiders Marie-Louise Bijl directeur marie-louise.bijl@sp...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden mee...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen) maandag, dinsdag en donderdag8.30 uur tot 14.45 uur woensdag en vrijdag8.30 u...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 35 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...