Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
8.30 uur tot 14.45 uur

woensdag
8.30 uur tot 12.15 uur

Vakanties en vrije (mid)dagen

De 1e schooldag is maandag 21 augustus 2017.
In het schooljaar 2017 – 2018 geldt het volgende vakantierooster.

Vakantieperiode

Herfstvakantie: za 14-10 t/m zo 22-10-2017
Kerstvakantie: za 23-12-2017 t/m zo 07-01-2018
Voorjaarsvakantie: za 24-02 t/m zo 04-03-2018
Pasen: ma 02-04-2018
Koningsdag: vr 27-04-2018
Meivakantie: za 28-04 t/m zo 13-05-2018
Pinksteren: ma 21-05-2018
Zomervakantie: vrij 13-07 t/m zo 26-08-2018

Studie- en compensatiedagen

Studiedag 1 (week 41): Maandag 9 oktober 2017
Studiedag 2 (week 46): Dinsdag 14 november 2017
Studiedag 3 (week 7): Vrijdag 16 februari 2018
Studiedag 4 (week 12): Maandag 19 maart 2018
Studiedag 5 (week 17): Donderdag 26 april 2018

Compensatiedag (week 28): Vrijdag 13 juli 2018 (start zomervakantie)

Vrije middagen en feestdagen

Sinterklaas (week 49): Dinsdag 5 december 2017
Kerstdiner (week 51): Donderdag 21 december 2017
Dag voor de kerstvakantie (week 51): Vrijdag 22 december 2017

 

 

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher......

Heterogeen werken

Op de Apollo 11 hebben we er bewust voor gekozen om te werken met heterogene groepen. We werken met clusters w...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van obs Apollo 11 Directie en Intern Begeleider Marja Hamers (directeur) Jolien van Rooij ...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

MR (medezeggenschapsraad) De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waar...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen) maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30 uur tot 14.45 uur woensdag ...

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...