Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen) 

maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3) 

8.30 uur tot 14.45 uur 
 

woensdag (en vrijdag leerjaar 1 en 2) 

8.30 uur tot 12.15 uur 

 

Vakanties en vrije (mid)dagen

Eerste schooldag 

Maandag 22 augustus 2022 

Herfstvakantie 

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 

Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023 

Pasen 

Maandag 10 april 2023 

Meivakantie 

Maandag 24 april t/m 5 mei 2023 (Konings- en Bevrijdingsdag vallen in deze vakantie)

Hemelvaart 

Donderdag 18 mei 2023 + vrijdag 19 mei 2023 (studiedag 5 is direct voor Hemelvaart)

Pinksteren 

Maandag 29 mei 2023 (studiedag 6 is direct na Pinksteren)

Zomervakantie 

Vrijdag 7 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023 

 

Studie- en compensatiedagen 

Maandag 19 september 

Studiedag 1 

Donderdag 17 november 

Studiedag 2 

Woensdag 1 februari 

Studiedag 3 

Vrijdag 24 maart 

Studiedag 4 

Woensdag 17 mei 

Studiedag 5 

Dinsdag 30 mei 

Studiedag 6 

 

Compensatiedagen groep 1 & 2: 

Vrijdag 30 september 

Compensatiedag groepen 1/2 

Vrijdag 25 november 

Compensatiedag groepen 1/2 

Vrijdag 10 februari 

Compensatiedag groepen 1/2 

Vrijdag 7 april 

Compensatiedag groepen 1/2 

Vrijdag 9 juni 

Compensatiedag groepen 1/2 

Vrije middagen en bijzondere dagen 

Sinterklaas: Vrijdag 2 december 2022 (normale schooltijden, 1/2 tot 12.15 uur en 3 t/m 8 tot 14.45 uur)

Kerstdiner: Donderdag 22 december 2022 (kinderen uit om 12.15 uur, 18.00 – 19.00 diner) 
Start kerstvakantie: Vrijdag 23 december 2022 (kinderen vrij vanaf 12.15 uur) 

Koningsspelen: Vrijdag 21 april 2023 (kinderen op school, geen lessen) 

Apollodag: Vrijdag 23 juni 2023 (kinderen op school, geen lessen) 

 

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer bijna vier jaar gel...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van openbare Daltonschool Apollo 11 Van links naar rechts  Ingevoegde foto's: Marije Ku., Sylvia Ac...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR: Xander, Rozanne, Marjolein, Suzanne, Sanne, Willemijn De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wet...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 35 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...