Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen) 

maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3) 

8.30 uur tot 14.45 uur 
 

woensdag (en vrijdag leerjaar 1 en 2) 

8.30 uur tot 12.15 uur 

Vakanties en vrije (mid)dagen

Eerste schooldag 

Maandag 21 augustus 2023

Herfstvakantie 

Maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023

Kerstvakantie 

Maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024 

Voorjaarsvakantie 

Maandag 19 t/m vrijdag 23 februari 2024 

Pasen 

Maandag 1 april 2024 

Meivakantie 

Maandag 29 april t/m 10 mei 2024 (Konings-, Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag vallen in deze vakantie)

   
Pinksteren Maandag 20 mei 2024 

Zomervakantie 

Vrijdag 12 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024 

 

Studie- en compensatiedagen 

Maandag 11 & dinsdag 12 september 

Studiedag 1 & 2

Woensdag 8 & donderdag 9 november 

Studiedag 3 & 4 

Woensdag 31 januari 

Studiedag 5

Donderdag 28 maart 

Studiedag 6

Vrijdag 17 mei 

Studiedag 7 

Maandag 10 juni

Studiedag 8 

 

Compensatiedagen groep 1 & 2: 

Vrijdag 22 september 

Compensatiedag groepen 1/2 

Vrijdag 24 november 

Compensatiedag groepen 1/2 

Vrijdag 2 februari 

Compensatiedag groepen 1/2 

Vrijdag 5 april 

Compensatiedag groepen 1/2 

Vrijdag 7 juni 

Compensatiedag groepen 1/2 

Vrije (mid)dagen en bijzondere dagen 

Sinterklaas: Dinsdag 5 december 2023 (kinderen vrij vanaf 12.15 uur)

Kerstdiner: Donderdag 21 december 2023 (kinderen uit om 12.15 uur, 18.00 – 19.00 diner) 
Start kerstvakantie: Vrijdag 22 december 2023 (kinderen vrij vanaf 12.15 uur) 

Vrije dag voor leerlingen en leerkrachten: Vrijdag 29 maart 2024

Koningsspelen: Vrijdag 26 april 2024 (kinderen op school, geen lessen) 

Vrije dag voor leerlingen en leerkrachten: Dinsdag 21 & woensdag 22 mei 2024

Apollodag: Vrijdag 21 juni 2024 (kinderen op school, geen lessen) 

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer bijna vier jaar gel...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen leren...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van openbare Daltonschool Apollo 11       ...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR (onder): Xander (ouder), Rozanne (leerkracht), Sanne (ouder), Mark (leerkracht)                ...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 38 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...