Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)

maandag, dinsdag en donderdag
8.30 uur tot 14.45 uur

woensdag en vrijdag
8.30 uur tot 12.15 uur

Vakanties en vrije (mid)dagen

De 1e schooldag is maandag 2 september 2019.
In het schooljaar 2019 – 2020 geldt het volgende vakantierooster.

Vakantieperiode

Herfstvakantie: ma 21-10 t/m vr 25-10-2019
(Studiedagen 1 en 2 zijn direct voor en na de herfstvakantie)
Kerstvakantie: ma 23-12-2019 t/m vr 03-01-2020
Voorjaarsvakantie: ma 24-02 t/m vr 28-02-2020
(Studiedagen 3 en 4 zijn direct voor en na de voorjaarsvakantie)
Pasen: ma 13-04-2020
Koningsdag: ma 27-04-2020 (valt in de meivakantie)
Meivakantie: ma 27-04 t/m wo 06-05-2020
(Studiedagen 5 en 6 zijn de donderdag en vrijdag aansluitend aan de meivakantie)
Hemelvaart: do 21-05 en vrijdag 22-05-2020
Pinkstervakantie: ma 01-06 t/m vr 05-06-2020
Zomervakantie: vr 18-07 t/m vr 30-08-2020

Studie- en compensatiedagen

Studiedag 1 (week 42): Vrijdag 18 oktober 2019
Studiedag 2 (week 44): Maandag 28 oktober 2019
Studiedag 3 (week 8): Vrijdag 21 februari 2020
Studiedag 4 (week 10): Maandag 2 maart 2020
Studiedag 5 (week 19): Donderdag 7 mei 2020
Studiedag 6 (week 19): Vrijdag 8 mei 2020

Compensatiedag (week 21): Vrijdag 22 mei 2020 (na hemelvaart)
Compensatiedag (week 29): Vrijdag 18 juli 2020 (start zomervakantie)

Vrije middagen en feestdagen

Sinterklaas (week 49): Donderdag 5 december 2019 (vanaf 12.15 uur)
Kerstdiner (week 51): Donderdag 19 december 2019 (vanaf 12.15 uur)

 

 

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Heterogeen werken

Op de Apollo 11 hebben we er bewust voor gekozen om te werken met heterogene groepen. We werken met clusters w...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van obs Apollo 11 Directie en Intern Begeleider Marja Hamers (directeur) Marie-Louise Bijl (waa...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden mee...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen) maandag, dinsdag en donderdag8.30 uur tot 14.45 uur woensdag en vrijdag8.30 u...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 35 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...