Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen) 

maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3) 

8.30 uur tot 14.45 uur 
 

woensdag (en vrijdag leerjaar 1 en 2) 

8.30 uur tot 12.15 uur 

 

Vakanties en vrije (mid)dagen 

  • Herfstvakantie: ma 18-10 t/m vr 22-20-2021 
  • Kerstvakantie: ma 27-12-2021 t/m vr 07-01-2022 
  • Voorjaarsvakantie: ma 28-02 t/m vr 04-03-2022 
  • Pasen: ma 18-04-2022 
  • Koningsdag: di 26-04-2022 (valt in de meivakantie) 
  • Meivakantie: ma 25-04 t/m vr 06-05 
  • Hemelvaart: do 26-05 en vr 27-05-2022 (studiedag 5 is direct voor Hemelvaart)
  • Pinksteren: ma 06-06 (studiedag 6 is direct na Pinksteren) 
  • Zomervakantie: vr 08-07 t/m vr 19-08-2022 

 

Studie- en compensatiedagen 

Studiedag 1: Maandag 27 september 2021 

Studiedag 2: Donderdag 25 november 2021 
Studiedag 3: Vrijdag 11 februari 2022 

Studiedag 4: Donderdag 17 maart 2022 

Studiedag 5: Woensdag 25 mei 2022 

Studiedag 6: Dinsdag 07 juni 2022 
 

Compensatiedagen groep 1 & 2: 

Compensatiedag 1: Vrijdag 24 september 2021 

Compensatiedag 2: Vrijdag 26 november 2021 

Compensatiedag 3: Vrijdag 28 januari 2022 

Compensatiedag 4: Vrijdag 8 april 2022 

Compensatiedag 5: Vrijdag 17 juni 2022 

 

Vrije middagen en bijzondere dagen 

Sinterklaas: Vrijdag 3 december 2021 (kinderen vrij vanaf 12.15 uur) 

Kerstdiner: Donderdag 23 december 2021 (kinderen uit om 12.15 uur, ’s avonds diner) 
Kerstavond: Vrijdag 24 december 2021 (kinderen vrij vanaf 12.15 uur) 

Koningsspelen: Vrijdag 22 april 2022 (kinderen op school, geen lessen) 

Apollodag: Vrijdag 24 juni 2022 (kinderen op school, geen lessen) 

 

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer bijna vier jaar gel...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van obs Apollo 11 Van links naar rechts (van achteren naar voren) Chloé, Rémon, Annemieke, Mark B....

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR: Joery, Willemijn, Sanne, Marjolein, Judith, Suzanne De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wette...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 35 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...