Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner FOTODOK om onze visie op kunst- en cultuuronderwijs uit te werken en te vertalen naar onderwijsactiviteiten.
Kunst- en cultuuronderwijs speelt een belangrijke rol in ons thematisch lesaanbod.

Theaterlessen
Op de Apollo 11 worden iedere week theaterlessen gegeven door Lisanne Kok en Jolanda Marijnissen – Wierts, vakleerkrachten expressie. Lisanne en Jolanda baseren de lessen op het gebied van zang, dans, toneel en drama op de thema’s van de Vreedzame School die op dat moment actueel zijn in de groep. Daardoor ervaren kinderen vanuit diverse perspectieven dat iedereen anders is, anders reageert en gebeurtenissen anders ervaart. Ze leren hoe ze daar mee om kunnen gaan waardoor een positief en veilig (leer)klimaat ontstaat.

Apollotheater/presentatie theaterlessen
Een aantal keer per jaar is er een presentatie van de theaterlessen, waarbij iedere groep ingepland wordt om een keer een presentatie te doen. De presentaties zijn op woensdag en terug te vinden in de Parro agenda.

Muzieklessen
Vanaf 2021/2022 geven Annemieke Peene en een ouder van twee leerlingen muziekles aan de kinderen van leerjaar 2 t/m 8.  Bij de leerlingen van leerjaar 1 is dit een onderdeel van de theaterlessen en wordt er in de groepen ruim aandacht besteed aan muziek. Het doel is om kinderen meer te leren over de verschillende muziekstijlen, ervaringen op te doen met diverse muziekinstrumenten, basiskennis te ontwikkelen van ritme en noten lezen en plezier te ervaren bij het maken van muziek.

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer zes jaar geleden. E...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen leren...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van openbare Daltonschool Apollo 11     Interim - directie: Marloes Hopman IB & schoolople...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR (onder): Xander (ouder), Rozanne (leerkracht), Sanne (ouder), Mark (leerkracht)                ...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 38 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...