Nieuwe collega’s gezocht!

april 25, 2022

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we diverse vacatures voor leerkrachten, een vakleerkracht gym en een onderwijsassistent. De vacatures zijn te vinden op de vacaturesite van SPO Utrecht. Ze zijn ook te vinden via onze eigen website bij ‘contact’ en dan ‘werken bij Apollo 11‘.

Ouderavond; Thema: Veiligheid

november 14, 2018

Op maandag 19 november is er weer een ouderavond op de Apollo 11. Dit keer is het thema veiligheid. De gastspreker is Barry Kuijpers. Hij heeft een interactieve presentatie over social media en opvoeden; het kind online, wat vraagt dat van ouders. Daarnaast kunt u nog twee workshops bezoeken. Er is (beperkte) keuze uit de […]

Marie-Louise Bijl genomineerd voor NRO verbindingsprijs.

augustus 30, 2018

Marie-Louise Bijl is genomineerd voor NRO verbindingsprijs. Zij heeft een begeleidingstool ontwikkeld om leerkrachten te helpen bij het begeleiden van onderzoekend en ontwerpend leren. De jury was onder de indruk van de manier waarop de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek zijn verbonden met de praktijk van het lesgeven op school en zo bijdraagt aan het vernieuwen […]

Apollo 11 wordt regelluwe school

juli 9, 2018

Op de Apollo 11 wordt veel gedaan aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Dat resulteerde vorig jaar in een goede beoordeling van de inspectie. Als school met een goede beoordeling, kunnen wij deelnemen aan het programma van regelluwe scholen. Scholen die meedoen mogen afwijken van een aantal regels die zijn vastgelegd in […]

Positief inspectierapport SPO Utrecht

mei 25, 2018

Dit schooljaar werd ons bestuur, SPO Utrecht, bezocht door de onderwijsinspectie. Onze school werd gedurende dit bestuursonderzoek niet bezocht. De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Het rapport van het onderzoek leest u op de site van de inspectie. Meer informatie over het bestuursonderzoek […]

Buitentijd = leertijd

maart 30, 2018

“Hoe meer tijd er is voor instructie en oefening in de klas hoe beter de prestaties… denken we. Onderzoek wijst in een andere richting. Buitenlessen zijn waardevol en ook de tijd op het schoolplein draagt bij aan leerprestaties. Buiten slaan de hersenen aan het verteren wat in de klas werd geleerd. Behendigheidsspel en lichaamsgevoel dragen […]

Ouderavond, komt u ook?

maart 16, 2018

Klik hier om u aan te melden voor de informatieavond voor ouders op donderdag 29 maart 2018

Veiligheidscoördinator

oktober 11, 2017

Met ingang van schooljaar 2017/2018 is Marjolein Heuven veiligheidscoördinator voor onze school. Marjolein stuurt de werkgroep (van leerkrachten) aan die samen het beleid maken over hoe een veilige school eruit ziet en zij begeleidt (groepjes) leerlingen om pestgedrag aan te pakken en te voorkomen. Ook traint zij de mediatoren in groep 7/8 en begeleidt zij […]

Nationale onderwijsprijs

april 4, 2017

De “Oscar van het onderwijs” voor “Het onderwijs van de toekomst.” De jury van de Nationale Onderwijsprijs 2015 – 2017 vond dit een terecht oordeel over de gezamenlijke skillsweken van van openbare basisscholen de Klimroos en Apollo 11 samen met MAVO Tien. In januari 2017 wonnen we de provinciale Onderwijsprijs. Daardoor mochten we meedingen op nationaal […]

Stichting Leerkracht

september 1, 2016

Op de Apollo 11 werken we sinds 2015 met de methodiek van Stichting LeerKRACHT. Samen bekijken we welke (methode) lessen we kunnen aanpassen om meer betrokkenheid bij de kinderen te creëren. En de kinderen denken zelf ook na hoe ze hun leerdoelen kunnen behalen. Samen elke dag een beetje beter!

Scholen op de kaart

augustus 5, 2016

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in feitelijke gegevens en resultaten van Obs Apollo 11. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wij zullen ons inspannen om meer […]

Wim Kamuprijs

januari 24, 2016

In december 2015 hebben we de Wim Kamuprijs gewonnen met de theaterlessen die zijn gebaseerd op de thema’s van de Vreedzame School. En daar zijn we supertrots op! https://youtu.be/5Ta7N9hnXTM

FOTODOK

november 27, 2015

De Apollo 11 werkt samen met FOTODOK in een creatief partnerschap. Dat doen we met een aantal projecten per jaar. Daarnaast krijgen de kinderen uit de bovenbouw les in film en fotografie.

Een gewone dag op school

september 15, 2015

We zijn een school in beweging. Voor meer betrokkenheid, leerplezier én beter resultaat verbinden we vakken met elkaar zoals de Vreedzame school met Kunst en Cultuur (d.m.v. theaterlessen), mediawijsheid en de WO vakken en taal. We richten ons op de ontwikkeling van wetenschap & technieklessen en programmeren en onderzoeken hoe we ons onderwijs nog beter kunnen […]

Lipdub

april 15, 2014

Op school hebben we als project een lipdub gemaakt. Klik hier voor het filmpje van de lipdub.