Reünie Apollo 11

september 2, 2019

Ook de nieuwsmedia besteden aandacht aan de activiteiten rondom het 50 jarig bestaan van de school, zoals de reünie op 13 september.

Vacature groep 2/3 per 1-8-2019

maart 16, 2019

Wij zoeken iemand die: * Groep 2/3 vanuit visie een warm hart toedraagt.* Zin heeft om met ons het onderwijs te verbeteren en hier een positieve bijdrage aan wil en kan leveren.* Graag samenwerkt, flexibel, enthousiast en leergierig is.* Lef heeft om een andere aanpak uit te proberen.* Uitstekende kennis heeft van de ontwikkeling van […]

Waarom wij staken

maart 16, 2019

Afgelopen week stond er steeds een andere zin op de gevel van de Apollo 11 over onze zorg rondom de onderwijskwaliteit. U in de Wijk Leidsche Rijn heeft een interview afgenomen op onze school over onze motivatie om tot actie over te gaan.

Vacature in groep 3/4

december 21, 2018

Mail je motivatie en CV uiterlijk vrijdag 1 februari 2019 naar Marja Hamers, schoolleider van de Apollo 11 (directie@apollo11.nl). De gesprekken vinden plaats in de week van 11 februari 2019.

Ouderavond; Thema: Veiligheid

november 14, 2018

Op maandag 19 november is er weer een ouderavond op de Apollo 11. Dit keer is het thema veiligheid. De gastspreker is Barry Kuijpers. Hij heeft een interactieve presentatie over social media en opvoeden; het kind online, wat vraagt dat van ouders. Daarnaast kunt u nog twee workshops bezoeken. Er is (beperkte) keuze uit de […]

Marie-Louise Bijl genomineerd voor NRO verbindingsprijs.

augustus 30, 2018

Marie-Louise Bijl is genomineerd voor NRO verbindingsprijs. Zij heeft een begeleidingstool ontwikkeld om leerkrachten te helpen bij het begeleiden van onderzoekend en ontwerpend leren. De jury was onder de indruk van de manier waarop de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek zijn verbonden met de praktijk van het lesgeven op school en zo bijdraagt aan het vernieuwen […]

Apollo 11 zoekt enthousiaste leerkracht

juli 9, 2018

De Apollo 11 zoekt per 1 augustus 2018 of uiterlijk (in overleg) per 29 oktober 2018 een leerkracht voor groep 7/8  (1 fte)  Wil je graag meedenken over onderwijsontwikkeling en gelijktijdig werken aan je eigen ontwikkeling? Dat kan op de Apollo 11.  Wij zoeken iemand die: affiniteit heeft met de leeftijdsgroepen 5 t/m 8; kennis heeft […]

Apollo 11 wordt regelluwe school

juli 9, 2018

Op de Apollo 11 wordt veel gedaan aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Dat resulteerde vorig jaar in een goede beoordeling van de inspectie. Als school met een goede beoordeling, kunnen wij deelnemen aan het programma van regelluwe scholen. Scholen die meedoen mogen afwijken van een aantal regels die zijn vastgelegd in […]

Positief inspectierapport SPO Utrecht

mei 25, 2018

Dit schooljaar werd ons bestuur, SPO Utrecht, bezocht door de onderwijsinspectie. Onze school werd gedurende dit bestuursonderzoek niet bezocht. De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Het rapport van het onderzoek leest u op de site van de inspectie. Meer informatie over het bestuursonderzoek […]

Buitentijd = leertijd

maart 30, 2018

“Hoe meer tijd er is voor instructie en oefening in de klas hoe beter de prestaties… denken we. Onderzoek wijst in een andere richting. Buitenlessen zijn waardevol en ook de tijd op het schoolplein draagt bij aan leerprestaties. Buiten slaan de hersenen aan het verteren wat in de klas werd geleerd. Behendigheidsspel en lichaamsgevoel dragen […]

Ouderavond, komt u ook?

maart 16, 2018

Klik hier om u aan te melden voor de informatieavond voor ouders op donderdag 29 maart 2018

Wij zoeken collega’s!

maart 12, 2018

Twee fulltime banen! We zijn voor een groep 1/2 op zoek naar een leuke collega die graag meedenkt over onderwijsontwikkeling. Daarnaast zijn wij op zoek naar een ervaren of startende leerkracht als vaste invaller. Ben jij één van deze leerkrachten? Neem contact met ons op! Klik hier voor de vacature voor groep 1/2 Klik hier […]

Welkom Sinterklaasje

december 8, 2017

Afgelopen dinsdag bracht Sinterklaas met twee kleurrijke Pieten een bezoek aan onze school. Vol verwachting stonden de kinderen klaar om hem te zien aankomen. Sinterklaas en de Pieten arriveerden in een witte houten keet. Daarin kon Sinterklaas tijdens de reis heerlijk uitrusten in een luxe stoel. Sint heeft in alle groepen een bezoek gebracht en […]

Download de app!

november 6, 2017

Sinds november 2017 hebben wij een eigen app! De app is vooral een communicatiemiddel voor ouders die een kind op onze school hebben. Met de app krijgt u de laatste informatie over wat er zich afspeelt op school. U vindt er o.a. contactinformatie over het team, informatie over de groepen, de jaarkalender, de laatste nieuwsbrief, […]

Veiligheidscoördinator

oktober 11, 2017

Met ingang van schooljaar 2017/2018 is Marjolein Heuven veiligheidscoördinator voor onze school. Marjolein stuurt de werkgroep (van leerkrachten) aan die samen het beleid maken over hoe een veilige school eruit ziet en zij begeleidt (groepjes) leerlingen om pestgedrag aan te pakken en te voorkomen. Ook traint zij de mediatoren in groep 7/8 en begeleidt zij […]

Nationale onderwijsprijs

april 4, 2017

De “Oscar van het onderwijs” voor “Het onderwijs van de toekomst.” De jury van de Nationale Onderwijsprijs 2015 – 2017 vond dit een terecht oordeel over de gezamenlijke skillsweken van van openbare basisscholen de Klimroos en Apollo 11 samen met MAVO Tien. In januari 2017 wonnen we de provinciale Onderwijsprijs. Daardoor mochten we meedingen op nationaal […]

Officiële opening 4 nieuwe lokalen

september 10, 2016

Op 9 september 2016 zijn vier nieuw aangebouwde lokalen officieel geopend door Jeroen Kreijkamp, wethouder van onderwijs. Het gebouw ziet er in z’n geheel prachtig uit. Het is of de aanbouw er altijd al is geweest.

Stichting Leerkracht

september 1, 2016

Op de Apollo 11 werken we sinds 2015 met de methodiek van Stichting LeerKRACHT. Samen bekijken we welke (methode) lessen we kunnen aanpassen om meer betrokkenheid bij de kinderen te creëren. En de kinderen denken zelf ook na hoe ze hun leerdoelen kunnen behalen. Samen elke dag een beetje beter!

Scholen op de kaart

augustus 5, 2016

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in feitelijke gegevens en resultaten van Obs Apollo 11. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties. Wij zullen ons inspannen om meer […]

Wim Kamuprijs

januari 24, 2016

In december 2015 hebben we de Wim Kamuprijs gewonnen met de theaterlessen die zijn gebaseerd op de thema’s van de Vreedzame School. En daar zijn we supertrots op!