Aannamebeleid zij-instromers

De Apollo 11 is een school met ongeveer 300 leerlingen. Wij werken nu met 13 groepen en dat willen we zo behouden, om zodoende de kleinschaligheid van de Apollo 11 te waarborgen.

Toelating van zij-instromers

Wanneer een kind al onderwijs volgt op een andere school en ouders willen hun kind aanmelden op de Apollo 11, dan is er een andere procedure. Voordat het gesprek plaatsvindt, informeert de directeur de ouders over of er plaats is in het betreffende leerjaar. Criteria voor toelating van zij-instromers zijn o.a. de zorg die de leerling nodig zal hebben, het aantal leerlingen in het leerjaar waarin het kind zit en het aantal zorgleerlingen dat (al) in een groep zit. In een oriënterend (telefoon)gesprek geeft de directeur aan of er plaats is.

Voor een uitgebreider oriënterend gesprek worden de ouders door de directeur uitgenodigd om meer over hun kind  te vertellen en de wens om van school te veranderen toe te lichten. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden of zorg lichten de ouders dit duidelijk in het gesprek toe.