Aannamebeleid

De Apollo 11 is de afgelopen jaren gegroeid van 150 naar ongeveer 300 leerlingen. De groei vond plaats van onderaf (4 jarigen) maar ook relatief veel zij-instromers hebben zich aangemeld. Vanaf 2019/2020 zijn de groepen 2 t/m 8 ‘vol’. De groei van de school continueert van onderaf. Bij de start van 2019-2020 hebben we 13 groepen.

Toelating van leerlingen vanaf 4 jaar
Er is jaarlijks plaats voor 39 leerlingen. Hiervoor nemen we ieder jaar 40 kinderen aan. Klik hier voor het aantal beschikbare plekken die er momenteel zijn.

Met de aanname van 39/40 leerlingen per jaar groeien we in door naar de maximale grootte van 13 groepen in 2019-2020. U kunt aangeven of u belangstelling hebt om uw kind aan te melden op onze school. Vanaf 40 vooraanmeldingen komen de aangemelde kinderen op een wachtlijst.

Voor  2018/2019 (geboortejaar 2014) zijn er 49 belangstellenden en voor 2019/2020 (geboortejaar 2015) zijn er 57 belangstellenden en voor 2020/2021 (geboortejaar 2016) zijn 51 belangstellenden. Deze kinderen kunnen niet allemaal geplaatst worden.

Om de groei van de school in goede banen te leiden werken we met voorrangsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op 3 aspecten en geldt voor leerlingen geboren in 2015 en later.

  1. Er is voorrangsbeleid voor broertjes/zusjes van kinderen die al op de Apollo 11 zitten.
  2. Er is voorrangsbeleid voor kinderen die wonen in de postcode 3454 die beginnen met de letter E. Zij komen dan als eerste in aanmerking als er een plek vrij is.
  3. Om het aantal leerlingen goed over het (school)jaar te verdelen, kunnen we per kwartaal 10 kinderen plaatsen. Daarom clusteren we kinderen van ouders die aangeven dat zij belangstelling hebben voor de Apollo 11 per kwartaal.

Toelating van zij-instromers
Wanneer een kind al onderwijs volgt op een andere school en ouders willen hun kind aanmelden op de Apollo 11, dan is er een andere procedure. Voordat het gesprek plaatsvindt, informeert de directeur de ouders over of er plaats is in het betreffende leerjaar. Criteria voor toelating van zij-instromers zijn o.a. de zorg die de leerling nodig zal hebben, het aantal leerlingen in het leerjaar waarin het kind zit en het aantal zorgleerlingen dat (al) in een groep zit. In een oriënterend (telefoon)gesprek geeft de directeur aan of er plaats is.

Voor een uitgebreider oriënterend gesprek worden de ouders door de directeur uitgenodigd om meer over hun kind vertellende en de wens om van school te veranderen toe te lichten. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden of zorg lichten de ouders dit duidelijk in het gesprek toe.

Momenteel heeft de school naar verhouding veel kinderen waarvan de zorgbehoefte buiten de basisondersteuning valt. Ook is in de meeste groepen het maximum aantal leerlingen bereikt of zelfs overschreden. Daardoor is er dit jaar geen ruimte meer om zij-instromers toe te laten. Voor schooljaar 2019/2020 is er nog zeer beperkt plek.

Klik hier voor ons volledige aanname beleid.