Aannamebeleid

De Apollo 11 is de afgelopen jaren gegroeid van 150 naar ongeveer 300 leerlingen. Deze groei vond met name plaats van onderaf (4-jarigen), maar ook relatief veel zij-instromers hebben zich aangemeld. Wij werken nu met 13 groepen en dat willen we zo behouden, om zodoende de kleinschaligheid van de Apollo 11 te waarborgen.

Toelating van leerlingen vanaf 4 jaar
Er is jaarlijks plaats voor 40 leerlingen in groep 1. Op de Apollo 11 krijgen we meer aanmeldingen binnen dan dat wij plaatsen kunnen aanbieden. Voorheen werkten wij met een wachtlijst, maar dit is wettelijk niet meer toegestaan. De gemeente Utrecht is bezig met een nieuw stedelijk aanmeldsysteem. Uitleg hierover vindt u onder het kopje aanmeldprocedure.

Om de groei van de school in goede banen te leiden werken we met een voorrangsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op 3 aspecten en geldt voor leerlingen geboren in 2015 en later:

  1. Er is voorrangsbeleid voor broertjes/zusjes van kinderen die al op de Apollo 11 zitten.
  2. Er is voorrangsbeleid voor kinderen die wonen in de postcode 3454 die beginnen met de letter E. Zij komen als eerste in aanmerking als er een plek vrij is na broertjes/zusjes.
  3. Om het aantal leerlingen goed over het (school)jaar te verdelen, kunnen we per kwartaal 10 kinderen plaatsen. Daarom clusteren we kinderen van ouders die aangeven dat zij belangstelling hebben voor de Apollo 11 per kwartaal.

Toelating van zij-instromers
Wanneer een kind al onderwijs volgt op een andere school en ouders willen hun kind aanmelden op de Apollo 11, dan is er een andere procedure. Voordat het gesprek plaatsvindt, informeert de directeur de ouders over of er plaats is in het betreffende leerjaar. Criteria voor toelating van zij-instromers zijn o.a. de zorg die de leerling nodig zal hebben, het aantal leerlingen in het leerjaar waarin het kind zit en het aantal zorgleerlingen dat (al) in een groep zit. In een oriënterend (telefoon)gesprek geeft de directeur aan of er plaats is.

Voor een uitgebreider oriënterend gesprek worden de ouders door de directeur uitgenodigd om meer over hun kind  te vertellen en de wens om van school te veranderen toe te lichten. Indien er sprake is van bijzondere omstandigheden of zorg lichten de ouders dit duidelijk in het gesprek toe.

Momenteel heeft de school naar verhouding veel kinderen waarvan de zorgbehoefte buiten de basisondersteuning valt. Ook is in de meeste groepen het maximum aantal leerlingen bereikt of zelfs overschreden. Daardoor is er dit jaar geen ruimte meer om zij-instromers toe te laten in de groepen 1 t/m 5. 

Ons volledige aannamebeleid is weer beschikbaar, zodra de Gemeente Utrecht haar nieuwe beleid bekend heeft gemaakt.