Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen hen kennis bijbrengen, maar ook willen we hen leren hoe ze die kennis op een goede manier in kunnen zetten. Persoonlijke ontwikkeling, sociale vaardigheden, creatieve en kunstzinnige vorming zijn allemaal aspecten die een belangrijke rol spelen in ons leerproces. Dit zorgt ervoor dat kinderen verschillende tools en de ruimte krijgen om leerstof te verwerken en daarbij hun eigen kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen. Dat doen we onder andere door te werken met thema’s.

Voor onze lessen maken we gebruik van traditionele en moderne lesmethodes. Deze methodes gebruiken we steeds meer als bron om onze lessen vorm te geven. Regelmatig passen we lessen aan om deze aan te bieden vanuit het thema waarbij we samenhang aanbrengen in de aangeboden leerstof. Hierdoor leren kinderen verbanden te leggen, zijn er meerdere invalshoeken voor een leerdoel waardoor de leerstof beter beklijft en wordt de betrokkenheid van de kinderen vergroot.

Door de schoolvakanties is ons schooljaar verdeeld in vijf periodes. We werken met vier thema’s per jaar. In de eerste twee periodes bieden we twee thema’s aan, dan is er (in januari/februari) een themaloze periode en in de laatste twee periodes werken we ook vanuit een thema. Een thema beslaat zes weken. Twee weken oriënteren en basiskennis verzamelen, drie weken onderzoeken en verwerken en een week evalueren.

Door aan te sluiten bij de ontwikkelende maatschappij is ons onderwijs altijd in beweging. Zo gebruiken wij werkvormen als: leren vanuit nieuwsgierigheid met de wil om te ontdekken en te leren (natuurlijk leren). We sluiten zoveel mogelijk aan bij de interesse en ontwikkeling van het kind (ontwikkelingsgericht onderwijs) en maken steeds meer gebruik van onderzoekend leren (wetenschap & techniek). Door een geïntegreerd curriculum aan te bieden (systeemdenken en meervoudige intelligentie) streven we ernaar dat er voor ieder kind een invalshoek is om betrokken te raken bij het onderwijs.

De kinderen denken zelf ook mee over de thema’s en hoe wij het onderwijs kunnen verbeteren.

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer zes jaar geleden. E...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen leren...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van openbare Daltonschool Apollo 11     Interim - directie: Marloes Hopman IB & schoolople...

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR (onder): Xander (ouder), Rozanne (leerkracht), Sanne (ouder), Mark (leerkracht)                ...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 38 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...