Heterogeen werken

Op de Apollo 11 hebben we er bewust voor gekozen om te werken met heterogene groepen. We werken met clusters waarin groepen meestal zijn samengesteld met leerlingen uit twee leerjaren. We hebben cluster 1, cluster 2/3, cluster 4/5, cluster 6/7 en cluster 8. Ieder cluster bestaat uit twee of drie vergelijkbare groepen. Op deze manier kunnen we de kinderen die extra zorg nodig hebben, zowel op cognitief zwak als op excellent gebied, goed verdelen en begeleiden. De leerkrachten werken intensief samen. Zij kunnen taken verdelen, helpen elkaar waar het nodig is en overleggen regelmatig over het lesaanbod, de leeropbrengsten en andere schoolactiviteiten.

Wij vinden het werken met heterogene groepen ook vanuit het leerlingperspectief een aanvulling op de daltonprincipes. Doordat leerlingen van twee leerjaren samen in een groep zitten, leren kinderen hun verantwoordelijkheid nemen en ervaren vrijheid en zelfstandigheid als een noodzaak voor het leerproces. De leerkracht is door verschillende instructiemomenten immers niet altijd (volledig) beschikbaar voor de kinderen. Het heterogeen werken maakt ook dat de groep kinderen die instructie krijgt van de leerkracht kleiner is. De kinderen komen voor de instructie naar de instructieplek, waardoor de leerkracht directe aandacht heeft voor ieder kind.
Doordat de leerling het ene jaar in het lage leerjaar en het andere jaar in het hoge leerjaar zit, bekleden de leerlingen verschillende posities wat betreft hun prestatieniveau. Zij zijn niet altijd de zwakste of de sterkste leerling van de groep en ervaren daardoor dat zij van betekenis kunnen zijn voor anderen en dat er altijd iets te leren valt. Dit bevordert het zelfvertrouwen en sociaal welbevinden van de kinderen, wat een positief effect heeft op het kind en op de groep.

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afkomst of le...

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je hieraan kun...

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only real teacher....

Heterogeen werken

Op de Apollo 11 hebben we er bewust voor gekozen om te werken met heterogene groepen. We werken met clusters w...

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. We willen h...

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kinderen...

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve partner F...

Team

Het team van obs Apollo 11 Van links naar rechts (van achteren naar voren) Chloé, Rémon, Annemieke, Mark B....

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals feesten (Sinte...

Medezeggenschapsraad

VLNR: Joery, Willemijn, Sanne, Marjolein, Judith, Suzanne De medezeggenschapsraad (MR) op school is een wette...

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere vrijwillig...

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten bij de lee...

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 uur tot 14...

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 35 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht. Als schoo...

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vindt dat iede...