Blok 6: We zijn allemaal anders

Doel: Kinderen onderzoeken overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school, omgeving van de school en de wereld.

De lessen zijn gericht op:

  • Het besef dat er overeenkomsten en verschillen zijn tussen mensen.
  • Kinderen leren omgaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur.
  • Dat je leert luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kan veranderen en een eigen mening kunt toelichten.
  • Het leren accepteren, tolereren en waarderen van verschillen.

Klik hier voor het overzicht van lesaanbod m.b.t. blok 6 in alle groepen.

Op de kletskaarten staan vragen waarover in de groep met de kinderen wordt gesproken. Hieronder vindt u de kletskaarten bij blok 6. U kunt met input van deze kaarten ook thuis over dit onderwerp met uw kind praten.

groep 1/2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6