Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.

De lessen zijn gericht op:

 • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 • Het herkennen en benoemen van gevoelens.
 • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
 • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst;  het gaat erom  hoe je ermee omgaat.
 • Het nadenken waar je boos van wordt  en welk gedrag je dan vertoont.
 • Eerst afkoelen als je boos bent,  anders kan je niet nadenken over een oplossing.
 • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
 • Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt
 • Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
 • Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
 • Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt

Klik hier voor het overzicht van lesaanbod m.b.t. blok 4 in alle groepen.

Op de kletskaarten staan vragen waarover in de groep met de kinderen wordt gesproken. Hieronder vindt u de kletskaarten bij blok 4. U kunt met input van deze kaarten ook thuis over dit onderwerp met uw kind praten.

groep 1/2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6