Blok 1: We horen bij elkaar

Doel: De leerlingen leren elkaar beter kennen.

De Vreedzame School levert een belangrijke bijdrage aan het pedagogisch klimaat in onze school. Om dat kracht bij te zetten speelt blok 1 een grote rol in ons eerste thema: Dit ben ik. Vanuit het thematisch werken benadrukken we dat we mogen zijn wie we zijn en dat we elkaar respecteren.
Omdat we een Daltonschool zijn, zijn zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen belangrijke doelen waar we aan werken. De uitgangspunten van de Vreedzame school sluiten daar naadloos bij aan. Daarom zetten we dit in om het pedagogische en sociale klimaat op school nog meer te versterken. Een school waar iedereen zichzelf mag zijn. Een school waar iedereen zich thuis voelt. Zo’n school willen we zijn.

Dat doen we door:

  • te praten over de sfeer in de groep.
  • elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet.
  • een takenlijst van de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen.
  • te leren dat iedereen een eigen mening mag hebben.
  • afspraken te maken met de groep.
  • samen te werken.

Klik hier voor het overzicht van lesaanbod m.b.t. blok 1 in alle groepen.

Op de kletskaarten staan vragen waarover in de groep met de kinderen wordt gesproken. Hieronder vindt u de kletskaarten bij blok 1. U kunt met input van deze kaarten ook thuis over dit onderwerp met uw kind praten.

groep 1/2
groep 3
groep 4
groep 5
groep 6