adfdfa

Laatste nieuws

   De "Oscar van het onderwijs" voor "Het onderwijs van de toekomst." De jury van de ...
adfdfa

Thuis leren (Coronaperiode)

Laatste update: (02-04-2021) Op deze pagina vindt u veel informatie voer thuiswerken in de vorm...
adfdfa

Home

...
adfdfa

50 jaar Apollo 11

In 1969 werd de eerste succesvolle reis naar de maan gemaakt. In hetzelfde jaar opende de lagere sc...
adfdfa

Informatie

De Apollo 11 is een kleinschalige school en dat willen we ook blijven. We zijn in de afgelopen jaren...
adfdfa

Contact

obs Apollo 11 Ons bezoekadres is: obs Apollo 11 Ten Veldestraat 98 3454 EN De Meern Tel: 030 66...
adfdfa

Over ons

...
adfdfa

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven schooljaar 2023 - 2024 Update juni 2023 -2024 Nieuwsbrief juni 2023-2024 Nieuws...
adfdfa

De school

De Apollo 11 is een openbare school. Dit betekent dat ieder kind welkom is ongeacht godsdienst, afk...
adfdfa

Jaarkalender

Actuele informatie betreffende activiteiten in schooljaar 2021-2022 kunt u vinden in de kalender in ...
adfdfa

Blok 1: We horen bij elkaar

Doel: De leerlingen leren elkaar beter kennen. De Vreedzame School levert een belangrijke bijdrag...
adfdfa

Missie en visie

De Apollo 11 was de eerste raket die een succesvolle missie volbracht naar de maan. Woorden die je h...
adfdfa

Route

Klik hier voor de route naar de school....
adfdfa

Schoolgids

U kunt de schoolgids van 2023-2024 downloaden via deze pagina van Scholen op de Kaart....
adfdfa

Blok 2: We lossen conflicten zelf op

Doel: kinderen leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan. Wat is het verschil tu...
adfdfa

Rondleidingen

De laatste rondleiding van 08.45 - 09.45 uur in 2023-2024 is: woensdag 19 juni 2024 De data van de...
adfdfa

Nieuws

...
adfdfa

Jaarplan

Download hier het jaarplan van 2023/2024. ...
adfdfa

Daltononderwijs

"Freedom and responsibility perform the miracle." "Experience is the best and indeed the only rea...
adfdfa

Ziek melden

Ziek melden kan via Parro. ...
adfdfa

Blok 3: We hebben oor voor elkaar

Doel: De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, g...
adfdfa

Zorg- en ondersteuningsbeleid

Het zorg- en ondersteuningsbeleid is opgesteld met behulp van het instrument Perspectief op School ...
adfdfa

Aanmeldprocedure

Plaatsing op onze school is mogelijk voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Aanmeldbeleid Utrecht Als uw ...
adfdfa

Van heterogeen naar homogeen werken

De laatste keer dat we onze visie uitgewerkt hebben, was in oktober 2018, inmiddels alweer bijna vie...
adfdfa

Documenten

Maak een keuze aan de linkerkant om een document te openen....
adfdfa

Extra verlof

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn maar een kind is echt leerplichtig vanaf h...
adfdfa

Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan. De lessen zijn gericht op: ...
adfdfa

Thematisch werken

We vinden het belangrijk dat we kinderen goed voorbereiden op de moderne, dynamische maatschappij. W...
adfdfa

Schoolplan

Download hier het schoolplan 2019-2023....
adfdfa

Aanmelden

...
adfdfa

Vreedzame school

De Apollo 11 is een Vreedzame School. Een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen, is dat kind...
adfdfa

Missie en visie

Download hier het missie- en visiedocument....
adfdfa

Aannamebeleid zij-instromers

De Apollo 11 is een school met ongeveer 300 leerlingen. Wij werken nu met 13 groepen en dat willen w...
adfdfa

Blok 5: We dragen allemaal ons steentje bij

Doel: De kinderen voelen zich betrokken bij de groep, de school en het onderwijs. Zij denken mee ove...
adfdfa

Stages bij Apollo 11

Het opleiden van toekomstige leraren vindt steeds meer plaats in een intensieve samenwerking tussen ...
adfdfa

Kunst en cultuur

Op de Apollo 11 wordt veel aan kunst- en cultuuronderwijs gedaan. We werken samen met onze creatieve...
adfdfa

Contact

...
adfdfa

Blok 6: We zijn allemaal anders

Doel: Kinderen onderzoeken overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school, omgeving van ...
adfdfa

Inspectierapport

In 2013 heeft de school meegewerkt aan de pre-pilot van de inspectie om te gaan werken met een nieuw...
adfdfa

Schoolbezoek bij Apollo 11

Steeds vaker zijn andere professionals geïnteresseerd in ons onderwijs en onze werkwijze. We maken ...
adfdfa

Team

Het team van openbare Daltonschool Apollo 11       ...
adfdfa

Daltonvisitatieverslag

Iedere vijf jaar wordt de school bezocht door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). Het laatste be...
adfdfa

Waardering

Eén keer per drie jaar wordt op de Apollo 11 een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders, lee...
adfdfa

Werken bij Apollo 11

Daltonschool Apollo 11 staat in De Meern. Er zitten ongeveer 300 leerlingen bij ons op school in elf...
adfdfa

Ouderraad

De Ouderraad (OR) houdt zich bezig met praktische zaken waarin ze de school ondersteunen, zoals fees...
adfdfa

Medezeggenschapsraad

VLNR (onder): Xander (ouder), Rozanne (leerkracht), Sanne (ouder), Mark (leerkracht)          ...
adfdfa

Medisch handelen

Download hier het protocol medische handelingen op scholen van de SPO Utrecht....
adfdfa

Luizenprotocol

Download hier het luizenprotocol....
adfdfa

TSO

De tussenschoolse opvang in de grote middagpauze wordt bij Apollo 11 verzorgd door ouders en andere ...
adfdfa

BSO

Op de buitenschoolse opvang worden kinderen van 4 t/m 12 jaar opgevangen, in groepen die aansluiten ...
adfdfa

Van groep 8 naar de brugklas

Download hier informatie die u kunt raadplegen bij de overstap van groep 8 naar de brugklas. Wilt...
adfdfa

Schooltijden & vakanties

Schooltijden (voor alle groepen)  maandag, dinsdag, donderdag (en vrijdag vanaf leerjaar 3)  8.30 ...
adfdfa

Privacy verklaring

De Apollo 11 maakt deel uit van één van de 38 scholen die valt onder de stichting SPO Utrecht....
adfdfa

Externe informatie

Meer over de Apollo 11 kunt u lezen op Scholen op de kaart....
adfdfa

Bestuur

De Apollo 11 is één van de 35 scholen in de stad Utrecht die horen bij SPO Utrecht. De SPO vind...