Reünie Apollo 11

Ook de nieuwsmedia besteden aandacht aan de activiteiten rondom het 50 jarig bestaan van de school, zoals de reünie op 13 september.

Vacature groep 2/3 per 1-8-2019

Wij zoeken iemand die:
* Groep 2/3 vanuit visie een warm hart toedraagt.
* Zin heeft om met ons het onderwijs te verbeteren en hier een positieve bijdrage aan wil en kan leveren.
* Graag samenwerkt, flexibel, enthousiast en leergierig is.
* Lef heeft om een andere aanpak uit te proberen.
* Uitstekende kennis heeft van de ontwikkeling van jonge kinderen.
Wij bieden:
* Een fantastisch team om samen mee te leren en te groeien.
* Uitstekende begeleiding.
* Een uitdagende baan op een school in ontwikkeling.
* Een aanstelling met uitzicht op een vast contract na een positieve beoordeling.
De Apollo 11 is een school die zich actief bezig houdt met onderwijsontwikkeling. We hebben een ambitieus team dat graag en enthousiast meedenkt over en bijdraagt aan hedendaags en toekomstgericht onderwijs. We  werken met moderne middelen en hebben een goed pedagogisch klimaat hoog in het vaandel staan. In onze zoektocht naar goed onderwijs geven we zelf vorm aan een verbonden curriculum. Creativiteit speelt daarbij een grote rol. We werken thematisch en vinden het belangrijk dat zowel leerkrachten als leerlingen een onderzoekende houding hebben.  
* Motivatie en CV kunnen t/m vrijdag 5 april 2019 gemaild worden naar Marja Hamers, directeur Apollo 11, mhamers@apollo11.nl   De gesprekken vinden plaats vanaf de week van 15 april 2019.

Waarom wij staken

Afgelopen week stond er steeds een andere zin op de gevel van de Apollo 11 over onze zorg rondom de onderwijskwaliteit. U in de Wijk Leidsche Rijn heeft een interview afgenomen op onze school over onze motivatie om tot actie over te gaan.

13 maart 2019

Vacature in groep 3/4

Mail je motivatie en CV uiterlijk vrijdag 1 februari 2019 naar Marja Hamers, schoolleider van de Apollo 11 (directie@apollo11.nl). De gesprekken vinden plaats in de week van 11 februari 2019.

Ouderavond; Thema: Veiligheid

Op maandag 19 november is er weer een ouderavond op de Apollo 11. Dit keer is het thema veiligheid. De gastspreker is Barry Kuijpers. Hij heeft een interactieve presentatie over social media en opvoeden; het kind online, wat vraagt dat van ouders. Daarnaast kunt u nog twee workshops bezoeken. Er is (beperkte) keuze uit de volgende drie workshops.

De vreedzame school en conflictoplossing (mbv mediatie); wat doen wij op de Apollo 11 o.l.v. Marjolein Heuven
Verbindend gezag en geweldloos verzet; omgaan met boos gedrag o.l.v. Silvia van Mameren en Paulinge Mom.
Fixed en Growth mindset; welke invloed heeft ons gedrag o.l.v. Esther Schabbink en Anna Wessel (deze workshop is vergelijkbaar met de workshop van vorig jaar).

De uitnodiging vindt u hier.

Marie-Louise Bijl genomineerd voor NRO verbindingsprijs.

Marie-Louise Bijl is genomineerd voor NRO verbindingsprijs. Zij heeft een begeleidingstool ontwikkeld om leerkrachten te helpen bij het begeleiden van onderzoekend en ontwerpend leren.

De jury was onder de indruk van de manier waarop de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek zijn verbonden met de praktijk van het lesgeven op school en zo bijdraagt aan het vernieuwen van het onderwijs. De jury is van mening dat deze manier van werken andere leraren en onderwijsprofessionals kan inspireren.

Apollo 11 zoekt enthousiaste leerkracht

De Apollo 11 zoekt per 1 augustus 2018 of uiterlijk (in overleg) per 29 oktober 2018 een leerkracht voor groep 7/8  (1 fte)

 Wil je graag meedenken over onderwijsontwikkeling en gelijktijdig werken aan je eigen ontwikkeling? Dat kan op de Apollo 11. 

Wij zoeken iemand die:

 • affiniteit heeft met de leeftijdsgroepen 5 t/m 8;
 • kennis heeft van leerlijnen en sociale processen, met name in de leerjaren 7 en 8;
 • flexibel, enthousiast en leergierig is;
 • goed kan samenwerken;
 • een open en positieve houding heeft;
 • interesse heeft in onderwijsvernieuwing en hier een positieve bijdrage aan kan leveren;
 • werkt op basis van vertrouwen en leerlingen durft los te laten;
 • lef heeft om een andere aanpak uit te proberen.

Wij bieden:

 • goede begeleiding;
 • ruimte voor onderwijsontwikkeling;
 • een uitdagende baan op een school in ontwikkeling in een leuk en inspirerend team
 • een full time aanstelling met uitzicht op een vaste baan.

Apollo 11 wordt regelluwe school

Op de Apollo 11 wordt veel gedaan aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Dat resulteerde vorig jaar in een goede beoordeling van de inspectie. Als school met een goede beoordeling, kunnen wij deelnemen aan het programma van regelluwe scholen. Scholen die meedoen mogen afwijken van een aantal regels die zijn vastgelegd in de wet op onderwijs. Door deel te nemen aan dit programma kunnen wij meer ontwikkeltijd te creëren door af te wijken van de regel over het aantal uren onderwijs. In de wet op onderwijs staat dat leerlingen 8 jaar lang gemiddeld 940 uur les per schooljaar moeten krijgen. Bij ons zullen de kinderen 900 lesuur onderwijs per jaar krijgen. De vrijgekomen 40 uur op jaarbasis wordt ingezet als extra ontwikkeltijd voor het team.

Wat betekent dat in de praktijk?

In de praktijk betekent dit idee dat er op vrijdag een tweede korte schooldag ingevoerd wordt. Daardoor kunnen we de werkweek van de leerkrachten zo aanpassen dat er op woensdagmiddag ontwikkeltijd ontstaat. Dit doen we door vanaf augustus 2018 te starten met een nieuw rooster. De lestijden zijn:

 • maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 – 14.45 uur
 • woensdag en vrijdag van 8.30 – 12.15 uur.

Lees hier de brieven over het invoeren van het traject regelluwe school.

brief ouders informatie regelluwe scholen

brief 2 informatie regelluwe scholen

brief 3 informatie regelluwe scholen

Positief inspectierapport SPO Utrecht

Dit schooljaar werd ons bestuur, SPO Utrecht, bezocht door de onderwijsinspectie. Onze school werd gedurende dit bestuursonderzoek niet bezocht. De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Het rapport van het onderzoek leest u op de site van de inspectie. Meer informatie over het bestuursonderzoek vindt u via deze link op de site van SPO Utrecht.

Buitentijd = leertijd

“Hoe meer tijd er is voor instructie en oefening in de klas hoe beter de prestaties… denken we. Onderzoek wijst in een andere richting. Buitenlessen zijn waardevol en ook de tijd op het schoolplein draagt bij aan leerprestaties. Buiten slaan de hersenen aan het verteren wat in de klas werd geleerd. Behendigheidsspel en lichaamsgevoel dragen bij aan taakgerichtheid en begrip. Lichamelijke inspanning verhoogt de aandacht.”

Dit schrijft Mark Mieras in opdracht van Jantje Beton en IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) over buitenspelen.

Klik hier voor het hele artikel.

Ouderavond, komt u ook?

Klik hier om u aan te melden voor de informatieavond voor ouders op donderdag 29 maart 2018

Wij zoeken collega’s!

Twee fulltime banen!

We zijn voor een groep 1/2 op zoek naar een leuke collega die graag meedenkt over onderwijsontwikkeling. Daarnaast zijn wij op zoek naar een ervaren of startende leerkracht als vaste invaller. Ben jij één van deze leerkrachten? Neem contact met ons op!

Klik hier voor de vacature voor groep 1/2

Klik hier voor de vacature voor de vaste invaller

Welkom Sinterklaasje

Afgelopen dinsdag bracht Sinterklaas met twee kleurrijke Pieten een bezoek aan onze school. Vol verwachting stonden de kinderen klaar om hem te zien aankomen. Sinterklaas en de Pieten arriveerden in een witte houten keet. Daarin kon Sinterklaas tijdens de reis heerlijk uitrusten in een luxe stoel. Sint heeft in alle groepen een bezoek gebracht en ook na afloop van het feest heeft Sinterklaas uitgebreid de tijd genomen om de kinderen en de ouders op het plein te spreken en gedag te zeggen. Sinterklaas, Pieten, bedankt voor het leuke bezoek, jullie lovende en belangstellende woorden en grappige capriolen. En graag tot volgend jaar!

Veiligheidscoördinator

Met ingang van schooljaar 2017/2018 is Marjolein Heuven veiligheidscoördinator voor onze school. Marjolein stuurt de werkgroep (van leerkrachten) aan die samen het beleid maken over hoe een veilige school eruit ziet en zij begeleidt (groepjes) leerlingen om pestgedrag aan te pakken en te voorkomen. Ook traint zij de mediatoren in groep 7/8 en begeleidt zij hen indien nodig bij conflictbegeleiding.
Eén van de eerste acties van de werkgroep is dat er een mediatiehoek is gekomen in de aula. Op deze plek kunnen de kinderen rustig zitten om een ruzie uit te praten volgens een protocol. De mediatoren doen hiervan verslag en leveren dit in bij de leerkracht en Marjolein.

Wilt u iets weten over pesten of de begeleiding van kinderen op dit gebied? Vraag het gerust aan Marjolein.

Lipdub

Op school hebben we als project een lipdub gemaakt. Klik hier voor het filmpje van de lipdub.