Nieuwe collega’s gezocht!

Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we diverse vacatures voor leerkrachten, een vakleerkracht gym en een onderwijsassistent. De vacatures zijn te vinden op de vacaturesite van SPO Utrecht. Ze zijn ook te vinden via onze eigen website bij ‘contact’ en dan ‘werken bij Apollo 11‘.

Ouderavond; Thema: Veiligheid

Op maandag 19 november is er weer een ouderavond op de Apollo 11. Dit keer is het thema veiligheid. De gastspreker is Barry Kuijpers. Hij heeft een interactieve presentatie over social media en opvoeden; het kind online, wat vraagt dat van ouders. Daarnaast kunt u nog twee workshops bezoeken. Er is (beperkte) keuze uit de volgende drie workshops.

De vreedzame school en conflictoplossing (mbv mediatie); wat doen wij op de Apollo 11 o.l.v. Marjolein Heuven
Verbindend gezag en geweldloos verzet; omgaan met boos gedrag o.l.v. Silvia van Mameren en Paulinge Mom.
Fixed en Growth mindset; welke invloed heeft ons gedrag o.l.v. Esther Schabbink en Anna Wessel (deze workshop is vergelijkbaar met de workshop van vorig jaar).

De uitnodiging vindt u hier.

Marie-Louise Bijl genomineerd voor NRO verbindingsprijs.

Marie-Louise Bijl is genomineerd voor NRO verbindingsprijs. Zij heeft een begeleidingstool ontwikkeld om leerkrachten te helpen bij het begeleiden van onderzoekend en ontwerpend leren.

De jury was onder de indruk van de manier waarop de inzichten uit wetenschappelijk onderzoek zijn verbonden met de praktijk van het lesgeven op school en zo bijdraagt aan het vernieuwen van het onderwijs. De jury is van mening dat deze manier van werken andere leraren en onderwijsprofessionals kan inspireren.

https://www.nro.nl/prijs/genomineerden-2018/marie-louise-bijl/

Apollo 11 wordt regelluwe school

Op de Apollo 11 wordt veel gedaan aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Dat resulteerde vorig jaar in een goede beoordeling van de inspectie. Als school met een goede beoordeling, kunnen wij deelnemen aan het programma van regelluwe scholen. Scholen die meedoen mogen afwijken van een aantal regels die zijn vastgelegd in de wet op onderwijs. Door deel te nemen aan dit programma kunnen wij meer ontwikkeltijd te creëren door af te wijken van de regel over het aantal uren onderwijs. In de wet op onderwijs staat dat leerlingen 8 jaar lang gemiddeld 940 uur les per schooljaar moeten krijgen. Bij ons zullen de kinderen 900 lesuur onderwijs per jaar krijgen. De vrijgekomen 40 uur op jaarbasis wordt ingezet als extra ontwikkeltijd voor het team.

Wat betekent dat in de praktijk?

In de praktijk betekent dit idee dat er op vrijdag een tweede korte schooldag ingevoerd wordt. Daardoor kunnen we de werkweek van de leerkrachten zo aanpassen dat er op woensdagmiddag ontwikkeltijd ontstaat. Dit doen we door vanaf augustus 2018 te starten met een nieuw rooster. De lestijden zijn:

  • maandag, dinsdag, donderdag van 8.30 – 14.45 uur
  • woensdag en vrijdag van 8.30 – 12.15 uur.

Lees hier de brieven over het invoeren van het traject regelluwe school.

brief ouders informatie regelluwe scholen

brief 2 informatie regelluwe scholen

brief 3 informatie regelluwe scholen

Positief inspectierapport SPO Utrecht

Dit schooljaar werd ons bestuur, SPO Utrecht, bezocht door de onderwijsinspectie. Onze school werd gedurende dit bestuursonderzoek niet bezocht. De onderwijsinspectie is positief over de kwaliteit van SPO Utrecht en ook over de kwaliteit van de SPO-scholen. Het rapport van het onderzoek leest u op de site van de inspectie. Meer informatie over het bestuursonderzoek vindt u via deze link op de site van SPO Utrecht.

Buitentijd = leertijd

“Hoe meer tijd er is voor instructie en oefening in de klas hoe beter de prestaties… denken we. Onderzoek wijst in een andere richting. Buitenlessen zijn waardevol en ook de tijd op het schoolplein draagt bij aan leerprestaties. Buiten slaan de hersenen aan het verteren wat in de klas werd geleerd. Behendigheidsspel en lichaamsgevoel dragen bij aan taakgerichtheid en begrip. Lichamelijke inspanning verhoogt de aandacht.”

Dit schrijft Mark Mieras in opdracht van Jantje Beton en IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) over buitenspelen.

Klik hier voor het hele artikel.

Ouderavond, komt u ook?

Klik hier om u aan te melden voor de informatieavond voor ouders op donderdag 29 maart 2018

Veiligheidscoördinator

Met ingang van schooljaar 2017/2018 is Marjolein Heuven veiligheidscoördinator voor onze school. Marjolein stuurt de werkgroep (van leerkrachten) aan die samen het beleid maken over hoe een veilige school eruit ziet en zij begeleidt (groepjes) leerlingen om pestgedrag aan te pakken en te voorkomen. Ook traint zij de mediatoren in groep 7/8 en begeleidt zij hen indien nodig bij conflictbegeleiding.
Eén van de eerste acties van de werkgroep is dat er een mediatiehoek is gekomen in de aula. Op deze plek kunnen de kinderen rustig zitten om een ruzie uit te praten volgens een protocol. De mediatoren doen hiervan verslag en leveren dit in bij de leerkracht en Marjolein.

Wilt u iets weten over pesten of de begeleiding van kinderen op dit gebied? Vraag het gerust aan Marjolein.

Lipdub

Op school hebben we als project een lipdub gemaakt. Klik hier voor het filmpje van de lipdub.